Region vil have staten til fortsat at betale for akutlægebil

Hvis det står til Region Nordjylland, så skal staten fortsat betale størstedelen af regningen for akutlægebilen i Hjørring. Akutlægebilen koster ca. 12 mio. kr. om året, og langt størstedelen betales i dag af staten. Den statslige finansiering stopper imidlertid om få måneder, men regionen har søgt om et nyt tilskud, der skal sikre driften frem til 2018.

Det er statens særlige pulje for akutindsats i yderområderne, som i dag betaler 9,3 mio. kr. i årligt tilskud til Region Nordjyllands akutlægebil i Hjørring, mens regionen selv betaler ca. 3 mio. kr. om året. Det nuværende statstilskud stopper imidlertid til august, hvor puljen ophører.

Det har været en forudsætning for den statslige akutpulje, at regionerne selv overtog driften, når puljens midlertidige tilskud ophørte, men nu har Region Nordjylland søgt om fortsat at få tilskud – men nu fra den nye akutpulje, der blev etableret ved finansloven for 2016. Regionens ansøgning bygger på uændrede vilkår, det vil sige at staten fortsat betaler størstedelen af regningen.

Det argument, som regionen anfører i ansøgningen, er den lave dækning, som Vendsyssel har opnået i forbindelse med placeringen af den nationale akutlægehelikopterordning, der har baser i Skive, Billund og Ringsted. Regionen påpeger således, at akutlægehelikopterne i 2015 havde i alt 14 ture til Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Jammerbugt kommuner – ud af samlet 393 ture inden for Region Nordjylland. Regionen har derfor i ansøgningen betonet, at behovet for at fastholde en styrket præhospital indsats i Vendsyssel fortsat er til stede.

Akutlægebilen blev etableret i 2013 og understøtter et befolkningsgrundlag på 180.000 indbyggere i Hjørring og Frederikshavn kommuner samt de nordlige dele af Jammerbugt og Brønderslev kommuner.  I de første to år har akutlægebilen haft henholdsvis 1.826 og 1.719 ture. Akutlægebilens lægebemanding koster 8 mio. kr. om året, mens regionen betaler 4,3 mio. kr. til Falck for lægeassistent, køretøj og drift.

Annonce