Region vil investere 140 mio. kr. i 55 nye ambulancer

Fra 1. februar 2024 hjemtager Region Sjælland halvdelen af ambulancekørslen, og i den forbindelse vil regionen investere 140 mio. kr. i indkøb af 55 nye ambulancer og køretøjer til liggende sygetransport, en serviceaftale på køretøjerne samt nyanskaffelser ved f.eks. skader. Op til fire virksomheder vil få mulighed for at byde på den store kontrakt.

Den kontrakt, som Region Sjælland netop har sendt i udbud, er en rammeaftale om anskaffelse af ambulancer, specialambulancer og køretøjer til liggende patienttransport til brug for regionens kommende ambulancetjeneste.

Rammeaftalen vil være gældende i fire år, og regionen har en initialbestilling af køretøjer, som forventes at skulle leveres senest 1. november 2023. Det drejer sig om 39 ambulancer, to specialambulancer og 14 køretøjer til liggende patienttransport. Dertil kommer yderligere køretøjer i løbet af de fire år, dels ved udskiftning som følge af skader, dels ved øget behov.

Optioner på service, horn og særligt båreleje

Rammeaftalen omfatter også en service- og garantireparationsaftale i 1. og 2. år efter levering af alle køretøjer (dog maksimalt 200.000 km.) samt option på en udvidelse af serviceaftalen til 3. og 4. år efter levering eller fra 200.000 km. og op til 400.000 km. (afhængigt af, hvad der kommer først). Derudover har regionen mulighed for at tilkøbe reparationsydelser, der ikke er omfattet af service- og garantireparationsaftalen.

Der er også option på supplerende udrykningshorn, som er særlig anvendeligt i vejkryds og ved tæt trafik, f.eks. ”Howler”, “Rumbler”, trykluftsdrevet “Martin-horn” eller tilsvarende. Dertil kommer optioner på sideforskydeligt båreleje og på køleskab/køleskuffe.

Køretøjerne skal i al væsentlighed opfylde DS/EN 1789:2020 eller tilsvarende. Leverandøren skal forestå både indkøb af chassis samt opbygning af køretøjerne i overensstemmelse med de anførte krav.

Andre regioner kan indgå samme aftale

En særlig option er, at Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Hovedstaden har mulighed for at indgå deres egne rammeaftaler på baggrund af de modtagne tilbud.

Fire virksomheder kan prækvalificeres til udbuddet. Herefter vil udbuddet blive gennemført som et udbud med forhandling.

Der er frist for ansøgning om prækvalifikation den 27. maj 2022.

Annonce