Læger: Region Sjælland svigter sit ansvar

Lægernes kritik af Region Sjællands beslutning om ikke længere at anvende akutlægebiler er fortsat skarp. Nu kritiserer formanden for Lægeforeningen, Mads Koch Hansen, regionen for at være for langsom til at starte den monitorering og evaluering af det præhospitale beredskab, som var en af forudsætningerne for beslutningen om at afskaffe lægebilerne, og Lægeforeningen appellerer til Sundhedsstyrelsen om at gribe ind overfor Region Sjælland.

I det nyeste nummer af Ugeskrift for Læger henviser Mads Koch Hansen i en leder til, at nye undersøgelser viser, at overlevelseschancerne for patienter, som bliver behandlet af den lægebemandede udrykningstjeneste i Bonn, er fire gange større end for patienter, der bliver behandlet af den britiske paramedicinertjeneste i Birmingham. Ifølge Mads Koch Hansen understreger det, at der er tale om en alvorlig situation, når Region Sjælland har afskaffet akutlægebilerne.

Under overskriften ”Region Sjælland svigter sit ansvar” kritiserer lægeforeningens formand, at der fortsat ikke er et samlet overblik over, hvad det betyder for de sjællandske patienter, at regionen har afskaffet lægebiler og i stedet satser på paramedicinere. ”Sundhedsstyrelsen har givet Region Sjælland klar besked om løbende at monitorere og evaluere. Den proces er mildt sagt kommet langsomt fra start. Efter snart et år uden lægebiler er flere dele af evalueringen fortsat kun under forberedelse. Noget så oplagt som systematisk at gennemgå konkrete cases lægefagligt er heller ikke sket”, skriver Mads Koch Hansen.

”Alt i alt tegner der sig en situation, hvor der er kommet ny viden til, som betoner behovet for læger i det præhospitale beredskab. Det burde skærpe Region Sjællands forpligtelse til – som aftalt med Sundhedsstyrelsen – at overvåge, at borgerne kan være trygge ved den model, som regionen har valgt. At det ikke sker, er hverken etisk eller fagligt forsvarligt, og derfor vil Lægeforeningen opfordre Sundhedsstyrelsen til at fastholde regionen på, at den skal monitorere og evaluere. Det er ikke krav, som stilles for sjov. Vi taler om situationer, hvor patienter kan være i livsfare”, skriver Mads Koch Hansen.

Lægeforeningens formand har dog også ros til paramedicinerne, som han dog mener skal suppleres af speciallæger. ”Paramedicinere er dygtige og kan klare rigtigt meget selv. Men i de mest alvorlige tilfælde gør speciallægers ekspertise en forskel. Sådan er det – uanset om patienten befinder sig på et sygehus eller i en ambulance. Mon ikke også det gælder i Region Sjælland?”, spørger Mads Koch Hansen i Ugeskrift for Læger.

Annonce