Regioner indstiller præhospital patientjournal til digitaliseringspris

Arkivfoto: Niels Aage Skovbo

Hurtig adgang til oplysninger om trafikofre og andre i akut nød forbedrer patientbehandling og overlevelseschancer. Derfor har ambulancerne fået nyt it-udstyr, der gør at oplysninger om tilskadekomne hurtigt videregives via de såkaldte Præhospitale Patient-Journaler (PPJ). Og nu har Danske Regioner indstillet det nye digitale udstyr i ambulancerne til årets digitaliseringspris.

Den 10. februar 2016 afgøres det, hvilke projekter, der skal nomineres til hver af de tre kategorier, hvor der uddeles en digitaliseringspris: Effektivisering, velfærd og dommernes specialpris.

PPJ’en, som regionerne har indstillet til prisen, gør det muligt for ambulancerne straks at videresende information til sygehusenes akutmodtagelser – f.eks. om trafikofres blodtryk og læsioner. På den måde kan de rette operationshold på sygehusene være klar med det samme, når patienten ankommer, hvorved patienternes overlevelseschancer forbedres.

Tidligere skulle ambulancefolkene bruge tid på at ringe til akutmodtagelserne eller udfærdige håndskrevne journaler, der så blev overdraget ved ankomsten, og det gav risiko for forsinkelse af behandlingen.

Annonce