Elektroniske ambulancejournaler skal have bedre skærme

Arkivfoto

De fem regioner indgik sidste år en kontrakt med firmaet CSC Scandichealth om levering af en it-løsning til Præhospital Patient Journal (PPJ). Kontrakten omfatter blandt andet levering af tablets med trykfølsom skærm til brug i ambulancer og akutlægebiler. I praksis har det imidlertid vist sig, at de krav, som der i udbudsmaterialet blev stillet til skærmenes trykfølsomhed, ikke har været tilstrækkelige i forhold til de funktionsscenarier, som skærmene udsættes for i dagligdagen. Derfor vil regionerne nu ændre kontrakten, og det kan medføre en prisstigning på op til 4%.

Ændringen af kravene til de tablets, der skal anvendes i forbindelse med den nye PPJ, betyder, at CSC Scandichealth skal levere en andel model PPJ-enhed end forudsat i det oprindelige tilbud. Udskiftningen til den nye model, som har samme karakteristika som det oprindeligt tilbudte produkt og opfylder de oprindeligt stillede mindstekrav, vil betyde, at kontraktsummen stiger med op til 4 %.

Hos de fem regioner er opfattelsen, at de ændrede krav ikke udgør en væsentlig ændring i forhold til det oprindelige udbudsgrundlag. Og dermed vurderer regionerne, at ændringen kan ske, uden at PPJ-løsningen skal sendes i et nyt udbud.

PPJ-løsningen skal sikre en tidssvarende præhospital behandling gennem en optimering af samspillet mellem de præhospitale enheder og hospitaler via dataudveksling.  Løsningen giver mulighed for at tage hensyn til patientens sygdomshistorik ved behandling i den præhospitale enhed, ligesom den skal sikre elektronisk dokumentation af beslutninger truffet af reddere og læger. Endelig skal løsningen sikre, at personalet på sygehusene er bedre forberedte, når patienterne ankommer.

Annonce