Præhospital

Regioner indstiller præhospital patientjournal til digitaliseringspris

Hurtig adgang til oplysninger om trafikofre og andre i akut nød forbedrer patientbehandling og overlevelseschancer. Derfor har ambulancerne fået nyt it-udstyr, der gør at oplysninger om tilskadekomne hurtigt videregives via de såkaldte Præhospitale Patient-Journaler (PPJ). Og nu har Danske Regioner indstillet det nye digitale udstyr i ambulancerne til årets digitaliseringspris

Præhospital

De intelligente ambulancer kører snart i hele Danmark

Fra september 2015 vil alle danske ambulancer automatisk sende patientdata som blodtryk, temperatur og iltmætning direkte til landets akutmodtagelser. Det sker ved indførelsen af Præhospital Patient Journal (PPJ), der allerede er i gang i regionerne. PPJ giver læger og sygeplejersker mulighed for at starte den rette behandling, så snart ambulancen ruller ind.

Præhospital

Elektroniske ambulancejournaler skal have bedre skærme

De fem regioner indgik sidste år en kontrakt med firmaet CSC Scandichealth om levering af en it-løsning til Præhospital Patient Journal (PPJ). Kontrakten omfatter blandt andet levering af tablets med trykfølsom skærm til brug i ambulancer og akutlægebiler. I praksis har det imidlertid vist sig, at de krav, som der i udbudsmaterialet blev stillet til skærmenes trykfølsomhed, ikke har været tilstrækkelige i forhold til de funktionsscenarier, som skærmene udsættes for i dagligdagen. Derfor vil regionerne nu ændre kontrakten, og det kan medføre en prisstigning på op til 4%.

Præhospital

Regioner investerer 110 mio. kr. i landsdækkende præhospital patientjournal

Hvis alt går efter planen, så vil ambulanceredderne i Region Hovedstaden som de første kunne tage en helt ny præhospital patientjournal i brug om et år. Om små to år vil det nye system være indført i hele landet, og til den tid vil de fem regioner have investeret omkring 110 mio. kr. i projektet. Danske CSC Scandihealth har efter et udbud fået kontrakten på at udvikle den elektroniske patientjournal, som firmaet håber også at kunne eksportere.

Præhospital

Stadig problemer med elektronisk ambulancejournal i Region Sjælland

Et pilotprojekt med brug af elektronisk ambulancejournal i Region Sjælland giver fortsat problemer for regionen. Projektet skal gøre det muligt at opsamle data om den behandlingsindsats, som udføres i de 16 paramedicinerbemandede ambulancer og akutbiler i regionen, og samtidig fungerer det som pilotprojekt for en landsdækkende løsning, der ventes klar om ca. to år. Imidlertid har der fra starten af projektet været en række problemer med både software og hardware til ambulancejournalen.

Præhospital

Valgløfte om flere lægebiler sparket til hjørne

De danske udkantsområder skal have mindst 10 ekstra lægebiler, og indførelsen af elektroniske ambulancejournaler skal fremskyndes. Sådan lød et af de helt kontante valgløfter, som SF’s formand, Villy Søvndal, kom med på partiets landsmøde i maj. Nu er SF så kommet i regering, og partiet har endda sat sig på sundhedsministerposten, men der er ikke umiddelbart nogen udsigt til, at de 10 lægebiler bliver en realitet. I det nye regeringsgrundlag vil S-R-SF-regeringen nemlig kun forpligte sig til at undersøge, om SF har ret i, at der er behov for flere lægebiler og elektroniske ambulancejournaler.

Præhospital

Sjællandske paramedicinere får nu elektroniske ambulancejournaler

I denne uge er det planen, at de paramedicinerbemandede akutbiler og ambulancer i Region Sjælland går over til at anvende elektroniske ambulancejournaler, den såkaldte elektroniske præhospitale patientjournal (PPJ). Det er et led i evalueringen af den store omlægning af regionens præhospitale beredskab, hvor et pilotprojekt skal sikre en elektronisk monitorering af paramedicinernes arbejde, men tekniske problemer har forsinket projektet og gjort det nødvendigt manuelt at indtaste store mængder data fra papirjournalerne.