Regioner markerer International Paramedics Day

Foto: Region Sjælland

I dag er det International Paramedics Day, og sammen med 40 internationale organisationer og uddannelsesinstitutioner har Præhospitalt Center i Region Sjælland og Akutberedskabet i Region Hovedstaden tilsluttet sig den første officielle fejring af verdens mange paramedicinere. Ifølge regionerne skal dagen bruges på at hylde de personer, der hver dag yder en livreddende indsats.

Den globale fejring af International Paramedics Day sker på initiativ af College of Paramedics, som er det fælles organ for paramedicinere og ambulancefaget i Storbritannien. Datoen 8. juli er valgt, fordi det er Dominique Jean Larrays fødselsdato. Han var en fransk militærlæge, og han anses for at være faderen ambulancetjenesten, som vi kender den i dag.

Region Sjælland og Region Hovedstaden understreger, at paramedicinerne fortjener at blive anerkendt for deres arbejde med at give alle patienter den bedst mulige behandling.

”Vi skal værne om og anerkende det vigtige arbejde, som paramedicinere rundt omkring i hele verden udfører, og som vi i Danmark så i aktion i søndags i Fields. Det gør vi bedst ved at opkvalificere, uddanne og udvikle dem – fagligt såvel som personligt”, siger Benny Jørgensen, der er direktør for Præhospitalt Center i Region Sjælland.

”Vores ambulancereddere yder hver dag en utroligt vigtig indsats for at redde liv. Deres indsats blev ekstra tydelig i søndags, da et samlet korps af ambulancereddere stod klar som en uvurderlig del af det beredskab, der stillede op ved den tragiske begivenhed i Fields. De stod klar i søndags, og det gør de hver dag, hvor de arbejder for at redde liv. International Paramedics Day er en god mulighed for samfundet til at give respekt til alle ambulancereddere”, siger Thomas Reimann, der er vicedirektør i Region Hovedstadens Akutberedskab.

Annonce