Regionernes nye IT-system anvendes allerede på 200 vagtcentraler

Når regionernes vagtcentraler i slutningen af 2012 skifter til en ny kontrolrumsløsning, som skal anvendes til disponering af landets ambulancer, vil det nye system være baseret på et gennemprøvet standardprodukt, som allerede i dag anvendes på 200 vagtcentraler. Det er standardsoftwareproduktet I/CAD, som vil blive implementeret hos regionerne, og det skal i den kommende tid tilpasses danske forhold.

Som BeredskabsInfo skrev fredag, har regionerne indgået en fælles aftale om indkøb af en kontrolrumsløsning hos virksomheden Intergraph SG&I Deutschland GmbH. Som underleverandør har Intergraph desuden valgt at indgå aftale med IBM og Frequentis. Den nye aftale omfatter alle regioner med undtagelse af Region Hovedstaden, der allerede har investeret i lignende udstyr og derfor kun er med i den del af aftalen, der sikrer integration mellem IT-systemerne.

Den løsning, som Intergraph skal implementere, er baseret på standardsoftwareproduktet I/CAD, der findes på mere en 200 vagtcentraler verden over. Kommunikationsdelen af løsningen vil blive leveret af Frequentis, mens IBM er tiltænkt en rolle i den efterfølgende servicedesk-funktion, men også inden for test og afprøvning. Regionerne har valgt Region Nordjylland til at drifte løsningen.

Med kontraktindgåelsen påbegyndes nu et større arbejde, hvor Intergraph og regionerne skal samarbejde om at få løsningen tilpasset danske forhold, f.eks. skal der etableres en forbindelse til alarmcentralerne.

Ifølge aftalen skal regionerne begynde at anvende løsningen fra oktober 2012, mens den endelige implementering forventes færdig i februar 2013. Frem til den nye løsning tages i brug på de fire AMK-vagtcentraler, fortsætter regionerne med at leje Falcks EVA 2000-disponeringssystem.

Ud over det nye system til vagtcentralerne samarbejder regionerne også om blandt andet et fælles udbud på et booking-system og en præhospital patientjournal.

Annonce