Samariten og BIOS har kig på sjællandske ambulancer

Deres første forsøg på at komme ind på det danske marked for ambulancekørslen var en fiasko, men nu er både svenske Samariten og hollandske BIOS tilsyneladende klar til et nyt forsøg. Begge operatører har i hvert fald været i dialog med Region Sjælland og Region Hovedstaden om regionernes udbud af ambulancekørslen. Fredag bliver det offentliggjort, hvem der er blevet prækvalificeret i Region Sjælland.

Ifølge BeredskabsInfos oplysninger har Samariten, BIOS, Falck, Hovedstadens Beredskab og PreMed alle deltaget i Region Hovedstadens og Region Sjællands fælles dialogmøder om de to regioners udbud af ambulancetjenesten. Hovedstadens Beredskab er dog formentlig kun interesseret i udbuddet i Region Hovedstaden.

I begge regioner er udbuddene nu iværksat. I Region Sjælland udløb fristen for prækvalifikation den 25. januar 2021, og regionen vil fredag eftermiddag offentliggøre, hvem der er blevet prækvalificeret. I Region Hovedstaden er der først frist for prækvalifikation den 2. februar 2021.

En trak sig, en gik konkurs

I 2008 indledte svenske Samariten en dansk offensiv, hvor selskabet deltog i regionernes første udbud af ambulancekørslen. Her vandt selskabet udbuddet i næsten hele Region Sjælland, i store dele af Region Midtjylland samt i det centrale København i Region Hovedstaden.

Det faldt dog sammen med finanskrisen, og Samariten måtte opgive at skaffe finansiering til de meget store kontrakter, efter at de store sejre i udbuddet tilsyneladende kom bag på Samariten selv. Selskabet indgik derfor aftaler med regionerne om at annullere de vundne kontrakter.

Hollandske BIOS indledte deres offensiv i 2014, hvor de vandt størstedelen af Region Syddanmarks 2. udbud af ambulancekørslen. BIOS blev imidlertid ramt af store problemer med at rekruttere nok reddere, hvilket i hvert fald delvist skyldtes en smædekampagne fra Falcks side.

Efter store problemer med at få økonomien til at hænge sammen, gik BIOS’ danske datterselskab konkurs i 2016, hvorefter Region Syddanmark hjemtog ambulancekørslen i BIOS’ hidtidige dækningsområde. I et forlig med konkursboet betalte Falck i 2019 et stort millionbeløb til de hollandske ejere.

Begge selskaber er interesserede

I forbindelse med en markedsdialog med Region Hovedstaden og Region Sjælland har Samariten udtrykt, at selskabet er ”positivt” overfor at byde på ambulancekørslen.

Samariten har i dag ca. 500 ansatte i Sverige og en årlig omsætning på 470 mio. svenske kr. Selskabet har på møderne oplyst, at deres væsentligste motivation for at drive ambulancedrift i Danmark er at ”lægge flere æg i kurven” og dermed på længere sigt øge virksomhedens økonomiske stabilitet. Samariten vil gerne medvirke til at øge konkurrencen i Danmark, og da det svenske marked for ambulancedrift er aftagende, vil Samariten gerne ind på udenlandske markeder.

Samariten har også anført, at de har en vision om at blive en betydende aktør i Danmark og gerne vil vinde delområder i samtlige regioner.

Seskabet oplyste også på møderne, at de i Sverige fortrinsvis bemander ambulancerne med specialistsygeplejersker samt læger, hvilket de også vil gøre i Danmark. Samariten oplyste i den forbindelse, at de har en lav personaleomsætning, og at 90 pct. af personalet er fastansatte.

BIOS tilkendegav på møderne, at de vil byde, hvis de vurderer, at udbudsvilkårene er attraktive.

I forvejen har BIOS gjort et forsøg på at blive ambulanceoperatør i Region Midtjylland, hvor selskabet afgav bud i konkurrence med Falck og PreMed. Her vandt Falck dog udbuddet med det mest fordelagtige tilbud blandt de tre selskaber. Regionens eget kontrolbud var dog billigst, så resultatet blev, at Falck fremover skal drive 40 pct. af ambulancerne, mens Region Midtjylland selv står for de øvrige 60 pct.

Annonce