Region Syddanmarks ambulancer er blevet markant langsommere

I de første 14 dage af september ventede borgerne på Fyn i gennemsnit over 1 minut længere på ambulancerne end i den sammenlignelige periode året før. Også i de tre andre delområder i regionen venter borgerne i dag markant længere tid på ambulancerne fra både BIOS og det Falck-ejede Responce, end før de nye ambulancekontrakter trådte i kraft.

Region Syddanmark har opgjort responstiderne for de første to uger af september, efter at BIOS og Responce overtog ambulancekørslen og regionen selv overtog den tekniske disponering af udrykningerne på AMK-vagtcentralen i Odense.

Regionen vælger selv at sammenligne responstiderne med de tre sommermåneder, hvor der var stort pres på ambulancetjenesten, og konkluderer på den baggrund, at den gennemsnitlige responstid på 8,6 minutter ”ligger på samme niveau”, som da Falck stod for ambulancekørslen. I juni, juli og august var den gennemsnitlige responstid således på henholdsvis 8,8 minutter, 8,3 minutter og 8,3 minutter. ”Dermed flugter den gennemsnitlige responstid med responstiden under Falck”, konkluderer regionen.

Reel sammenligning viser et andet billede

Vælger man i stedet at lave en mere reel sammenligning, hvor responstiderne i september sammenlignes med 3. kvartal 2014, er billedet imidlertid væsentligt anderledes. For sammenlignet med juli-september sidste år er den gennemsnitlige responstid steget fra 7,8 minutter til 8,6 minutter.

Størst er stigningen på Fyn. Her ventede borgerne i første del af september i gennemsnit 8,5 minutter på ambulancen, mens ventetiden i 3. kvartal 2014 var på 7,4 minutter. I Sydvestjylland steg responstiden fra 8,1 minutter til 8,8 minutter. I Sønderjylland steg responstiden fra 8,6 minutter til 9,3 minutter. I de tre delområder står BIOS nu for ambulancekørslen, men også hos det Falck-ejede Responce, som driver ambulancerne i Trekantsområdet, er responstiderne steget mærkbart, nemlig fra 7,4 minutter til 7,9 minutter.

BIOS’ ambulancer rykkede ud 2.136 gange i de første to uger af september, mens Responce har kørt med udrykning 753 gange.

Annonce