SF: Falck vandt – alle andre tabte

Falck var de eneste, som vandt på Region Sjællands udbud af ambulancekørslen i Roskilde og Lejre kommuner. Det mener SF, som anser både Region Sjælland, Roskilde Kommune, ambulanceredderne og borgerne for at være tabere i sagen. SF mener, at deres eget forslag om en hjemtagning af ambulancekørslen havde givet et bedre resultat for alle parter.

I en udtalelse fra Flemming Stenild, der repræsenterer SF i Region Sjælland, fastslår SF, at udbuddet gik præcis, som partier advarede imod, da udbuddet blev behandlet politisk i Region Sjælland.

Under den politiske behandling stillede SF dette forslag: “SF er enig i administrationens indstilling, herunder at model fem bedst kan sikre Roskilde Brandvæsens ambulancetjeneste: fastholdelse af kompetence og erfaring, synergieffekter samt ved leje-, administrations- og serviceaftaler med videre”. Dermed støttede partiet en model, som regionens embedsmænd havde foreslået, og som indebar, at regionen skulle hjemtage ambulancekørslen i Roskilde og indlede et samarbejde med Roskilde Brandvæsen.

”Vi havde læst den omfattende faglige/saglige argumentation fra administrationen:  Bedre mulighed for sammenhæng mellem det præhospitale og akutmodtagelserne, besparelse for regionen på cirka 25 millioner årligt, sikring af beskæftigelsen i berørte områder nu og fremover ved virksomhedsoverdragelse og bedst mulig sikring af kvaliteterne i Roskilde Brandvæsens ambulancetjeneste. SF har med de samme bevæggrunde i mange år kæmpet for denne linje. Det er bittert, at de øvrige partier i regionsrådet og Roskilde Byråd forfulgte forskellige andre mål (kortsigtede, populistiske, uigennemtænkte, udbudsideologiske eller?)”, skriver Flemming Stenild.

”Situationen nu er, at regionen har mistet muligheden for at byde troværdigt via et hjemtag og samarbejde med Roskilde Brandvæsen, at regionsrådet forventeligt går glip af en besparelse på 20 – 30 millioner kroner årligt, når alle områder senere udbydes, at konkurrencen på markedet forsvinder formentlig og erstattes af et privat monopol, at kompetencerne i den gode ambulancetjeneste i Roskilde forsvinder, og at det bliver sværere at skabe en bedre sammenhæng mellem det præhospitale beredskab og akutmodtagelserne på sygehusene”, lyder det fra SF, som tilføjer:

”Situationen må give anledning til eftertanke hos andre partier! SF vil i hvert fald i årene fremover fortsat søge nye veje for, at regionen selv driver hele/dele af akutberedskabet i sammenhæng med vores sygehusvæsen. Det vil give en stabil udvikling af økonomi og kvalitet”.

Annonce