Væsentligt færre køopkald på AMK-vagtcentralen i Region Hovedstaden

Arkivfoto: Thomas Voss

Region Hovedstaden har tilsyneladende fået styr på problemerne med 112-opkald, der ikke besvares på regionens AMK-vagtcentral. Selv om antallet af 112-opkald fortsat ligger på et højt niveau, så var der i uge 21 kun 24 køopkald. Heraf var der kun 4 opkald, der heller ikke blev besvaret ved 2. opkald fra alarmcentralen.

Antallet af 112-opkald, som alarmcentralerne viderestiller til AMK-vagtcentralen i Region Hovedstaden, begyndte at stige markant i maj 2021. Hvor antallet opkald i begyndelsen af 2021 lå på omkring 2.000 om ugen, toppede de med over 3.700 opkald i de travleste uger i foråret og sommeren 2021.

Konsekvensen var blandt andet, at AMK-vagtcentralen i et stort antal tilfælde ikke havde ledige medarbejdere, når alarmcentralerne forsøgte at viderestille et opkald. Hvor der i begyndelsen af 2021 var under 100 af disse køopkald om ugen, toppede det med over 700 køopkald i den travleste uge i sommeren 2021 – svarende til, at næsten 16 pct. af alle opkald ikke blev besvaret i 1. forsøg.

De fleste opkald blev dog besvaret, når alarmcentralen forsøgte med en ny viderestilling, men i sommeren 2021 var der perioder, hvor over 100 opkald om ugen heller ikke blev besvaret i 2. forsøg. Her sendte alarmcentralen i stedet en elektronisk blanket, så AMK-vagtcentralen kunne afsende en ambulance.

Markant fald i køopkald i 2022

Efter et fald i begyndelsen af 2022 ligger 112-opkaldene atter på et højt niveau med 3.000 – 3.500 opkald om ugen. Antallet af køopkald er dog faldet markant, og de seneste uger har de ligget på 24 – 62 om ugen. I uge 21, som er seneste uge, hvor der foreligger statistik, var der 24 køopkald. Dermed var andelen nede på 0,8 pct. af alle opkald.

Også antallet af tilfælde, hvor 112-opkaldet ikke besvares i 2. forsøg, er faldet, og der har de seneste uger været 3 – 16 tilfælde om ugen. I uge 21 var der 4 tilfælde.

Annonce