Hovedstadens Beredskab: Mange ambulancereddere har sagt op

I februar 2023 er det slut med Hovedstadens Beredskabs ambulancetjeneste. Men frem til da skal det fælleskommunale beredskab fortsat bemande ambulancerne, og det kan blive en stor udfordring, for allerede nu har 16 ambulancereddere sagt op. Derfor lancerer beredskabet nu flere nye tiltag for at fastholde redderne. Samtidig undersøges muligheden for at overdrage opgaven tidligere end februar 2023.

Hovedstadens Beredskab har kontrakt på at drive ambulancetjenesten i København frem til 1. februar 2023, hvor Region Hovedstaden efter et udbud hjemtager opgaven i størstedelen af området, mens en anden del overgår til Falck.

Opgaven med at opretholde sikker drift i resten af kontraktperioden kan imidlertid blive en stor udfordring. Alene siden offentliggørelsen af udbudsresultatet har 16 ambulancereddere således opsagt deres stillinger i Hovedstadens Beredskab, og i beredskabet frygter man, at tallet stiger yderligere i løbet af den forholdsvis lange overdragelsesperiode på 17 måneder.

”Siden sommer er vi desværre begyndt at miste reddere, og det presser vores drift. Opsigelserne hænger naturligt sammen med den usikkerhed og frustration, der kan opstå hos den enkelte medarbejder efter nyheden om, at vi ikke længere skal stå for ambulancekørsel fra 2023. Det er vi selvfølgelig nødt til at handle på”, fortæller ambulancechef Kenneth Gøtterup fra Hovedstadens Beredskab.

Reddere kan fortsætte som brandfolk

Hovedstadens Beredskab har derfor besluttet at iværksætte to initiativer for at fastholde ambulanceredderne i resten af kontraktperioden.

For det første bliver medarbejdere, der både er uddannede som brandfolk og ambulancereddere, garanteret ansættelse som brandfolk efter 1. februar 2023. For det andet bliver ambulancereddere, der ikke allerede er uddannede som brandfolk, tilbudt en branduddannelse i perioden frem til 1. februar 2023.

Alle ambulancereddere tilbydes derudover allerede en frivillig virksomhedsoverdragelse fra 1. februar 2023.

Måske slut med ambulancekørsel før 2023

Hovedstadens Beredskab oplyser desuden, at man i øjeblikket er i tæt dialog med Region Hovedstaden om at sikre en robust ambulancedrift. Dialogen handler blandt andet om muligheden for en tidligere opgaveoverdragelse for at skabe mere sikkerhed for medarbejderne.

”Med de nye tiltag og gennem dialogen med Region Hovedstaden håber vi at kunne skabe mere tryghed og holde fast i vores medarbejdere.  Vi gør således alt, hvad vi kan, for at sikre en god og forsvarlig ambulancetjeneste i resten af kontraktperioden, så borgerne i hovedstadsområdet fortsat kan være trygge i hverdagen og regne med at få hjælp, når der er brug for den”, siger Kenneth Gøtterup.

Annonce