Slap med betinget fængsel for at fyre fyrværkeri mod ambulance

En 17-årig mand skal ikke i fængsel for at have affyret et bomberør i nærheden af en ambulance. I en ny dom slår byretten i Herning godt nok fast, at handlingen var til fare for liv eller førlighed for de tre personer i ambulancen. Men den 17-årige slap med 30 dages betinget fængsel, som altså kun skal afsones, hvis han begår ny kriminalitet.

Både den 17-årige og en 20-årig mand blev ved Retten i Herning kendt skyldige i at have affyret fyrværkeri i form af et bomberør uden for den tilladte periode. Skuddene blev affyret i nærheden af en kørende ambulance, hvor en patient og to ambulancereddere befandt sig, hvilket den 17-årige også er blevet idømt 30 dages betinget fængsel for.

Episoden fandt sted den 16. december 2021, hvor ambulancen var på vej fra Ringkøbing til Herning Sygehus med en patient. Her blev den på Dronningens Boulevard i Herning overhalet af en personbil, hvorfra der blev affyret flere skud fra et bomberør i nærheden af den kørende ambulance.

Ved dommen slog retten fast, at episoden var til fare for de tre personer i ambulancens liv eller førlighed.

Skal behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet

”Vi har set med stor alvor på den her sag, da der har været tale om en meget farlig episode. Derfor er vi også glade for, at retten i dag var enige med os i, at det selvfølgelig ingen steder hører hjemme at affyre fyrværkeri i nærheden af en ambulance,” siger Jeanie Dam Andersen, der var anklager i sagen for anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Den 17-årige mand blev kendt skyldig i at have overtrådt straffelovens § 252, stk. 1, ved at have udsat andres liv eller førlighed for nærliggende fare, mens de begge blev dømt for at have overtrådt reglerne for affyring af fyrværkeri, der kun må benyttes i perioden fra den 27. december til og med den 1. januar.

Retten i Herning valgte – foruden fængselsstraffen på 30 dage – også at imødekomme anklagemyndighedens påstand om efterfølgende sagsbehandling i Ungdomskriminalitetsnævnet for den 17-årige.

Den 20-årige modtog i retten en bøde på 2.000 kroner for at have medvirket til affyring af fyrværkeri uden for den tilladte periode.

Begge modtog dommen, som de altså ikke ønsker at anke.

Annonce