Sønderjyske ambulancereddere opgiver BIOS

BIOS’ udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt mange reddere ser ud til at blive stadigt mere alvorlige. Senest har redderne fra en række Falck-stationer i Sønderjylland meldt ud, at de hellere vil søge stillinger i naboregionerne end hos BIOS. Årsagen er, at manglende og modstridende oplysninger om ansættelses- og arbejdsvilkår har fået redderne til at miste tilliden til BIOS.

Hollandske BIOS overtager pr. 1. september 2015 ambulancekørslen i hele Region Syddanmark med undtagelse af Trekantsområdet. Men BIOS er helt afhængig af, at ca. 550 af de nuværende Falck-reddere i regionen søger over til BIOS.

I sidste måned var det redderne hos Falck i Odense, som gav udtryk for stor frustration over BIOS. Og nu har redderne hos Falck i Aabenraa, Tinglev, Haderslev og Vojens sendt et åbent brev til regionspolitikerne, hvor de fortæller, at mange reddere oprindeligt var indstillede på at skifte til BIOS, men at de nu har mistet tilliden til den hollandske ambulanceoperatør.

Det åbne brev:

”Til Regionsrådspolitikerne i Region Syddanmark

Der har 8. april været afholdt møde for ambulanceredderne i stationsområde Aabenraa, det vil sige stationerne Aabenraa og Tinglev samt Lægebilen i Aabenraa.

Formålet med mødet var at sende en fælles tilkendegivelse til BIOS i form af nogle ønsker vedrørende vagtformer, hvilke stationer vi ønsker at arbejde på etc. Vi gik til mødet med en positiv ånd og en forventning om at kunne sende en samlet ansøgning afsted.

På trods af flere uheldige oplevelser havde vi besluttet at vaske tavlen ren og give BIOS en ny chance for at genvinde sin troværdighed.

Men mødet tog en uventet drejning da flere, der uafhængigt af hinanden har været til jobsamtale i BIOS indenfor et tidsrum på 12 timer får modstridende forklaringer, bliver lovet modstridende ting og i flere tilfælde bliver klar over, at BIOS ikke ved hvad der står i den overenskomst de er ved at ansætte folk under.

Så er det svært at bevare optimismen og den positive indstilling. Og derfor kommer der ingen fælles ansøgning fra Aabenraa til BIOS. Reddernes tillid til BIOS er helt væk.

Det samme gør sig gældende for redderne på stationsområde Haderslev, som dækker stationerne Haderslev og Vojens, samt akutbil Haderslev. Stationsområde Haderslev har ikke haft stationsmøder med BIOS, men har deltaget i de informationsmøder der har fundet sted, og på tillidsmandsniveau har der fundet samtaler sted vedrørende fremtiden. Der er konklusionen den samme som i Aabenraa. Der er ikke tillid til at BIOS kan løfte den store opgave det er, at servicere borgerne i Region Syddanmark på ambulanceområdet.

De mundtlige aftaler der laves omkring vagtformer og arbejdssted bliver ikke fulgt op på skrift. I stedet står der forskellige formuleringer såsom:”efter nærmere aftale” når redderne modtager kontrakterne.

Vi er som udgangspunkt positive, omstillingsparate og er vant til store udfordringer i vores hverdag. Vi håndterer dagligt en arbejdsdag, hvor meget lidt er planlagt og som stiller store krav til vores fleksibilitet og evne til at kunne omstille os og håndtere stressede situationer. Derfor er det yderst vigtigt, at vores rammer er i orden og har en standard, der som minimum er som vi kender den i dag. Manglen på reddere er landsdækkende – det er et faktum. BIOS har på møderne i december lovet, at man ville være Danmarks foretrukne ambulanceoperatør. Men det halter alvorligt med at markedsføre sig overfor redderne.

Helt konkret betyder det, at en meget stor del af de Syddanske reddere på nuværende tidspunkt har tegnet kontrakt med deres nuværende arbejdsgiver – men blot i blandt andet Region Midt og Sjælland. Dér mangler man nemlig også personale. Helt konkret kan vi oplyse at ingen fra station Haderslev sender ansøgninger til BIOS, men i stedet har valgt at forblive hos den nuværende arbejdsgiver i andre regioner.

Det er ikke for sjov, at så mange frivilligt vælger at køre forbi deres nærmeste ambulancestation og måske 150 km væk for at gå på arbejde.

I Fyns Stiftstidende er BIOS citeret for, at ville løse personalemanglen med overarbejde. Men det er praktisk uladsiggørligt når redderne potentielt skal være effektive 18 ud af vagternes 24 timer. Og kan det have sin rigtighed, at Regionsrådet accepterer at ambulancerne kan køre 18 timer non-stop? Er det ansvarlig politik overfor borgerne i Region Syddanmark?

Vi holdt den 24. marts et orienteringsmøde på 3F i Aabenraa med deltagelse fra BIOS. Samme dag udsender 3F v/Jørgen Christensen en pressemeddelelse som roser mødet som en stor succes og BIOS tøver ikke med at bringe den videre på de sociale medier i direkte forlængelse heraf.

Redderne genkender ikke det billede der tegnes. Der er ingen afklaring kommet. Det har ingen ro givet. Det har blot givet endnu større frustration, at BIOS ledelse på dette møde siger ét og dagen efter sender kontrakter ud med det stikmodsatte budskab.

Vi er meget enige med redderne i Odense om, at ambulancetjenesten er i opløsning men vi er lodret uenige med Hr. Peder Hvejsel i, at der er tale om benspænd fra vores nuværende arbejdsgiver. Der er ingen der trues med fyring, dette er faktuelt forkert, men selvfølgelig skal redderne ikke hjælpe en konkurrent uden samtidig at skifte arbejdsgiver. Sådan er spillereglerne nu engang i konkurrenceøkonomi.

Det der betyder allermest for os er, at vi kan få vores arbejds- og privatliv til at hænge sammen, også efter 1. september. Det vil sige, at vi ved hvornår og hvor vi skal arbejde og hvor stor en belastning vi kan påregne at skulle udsættes for på de enkelte vagter.

Udbuddet er desværre udformet således, at man har været tvunget til at lave overenskomst med 3F hen over hovedet på redderne. Vi er aldrig blevet spurgt, om vi kan acceptere den aftale 3F har lavet med BIOS og Responce på vegne af os og som Region Syddanmark har godkendt.

Overenskomsten er grundlaget for at operatørerne overhovedet har kunnet afgive bud på opgaven. Det til trods lader det til at udbyderen fortsat ikke har overblik over hvilke vilkår de kan tilbyde de ansatte.

Reddernes arbejdsforhold er en altoverskyggende økonomisk faktor i regnearbejdet frem mod budafgivning.

Ingen havde kunnet byde på udbuddet i Region Syddanmark uden reddernes arbejdsvilkår forringes i væsentlig grad. Og dermed klandrer vi hverken BIOS eller Responce i forløbet.

Selskaberne er tvunget til at trække på reddernes fleksibilitet fordi det er den mest variable omkostning i regnestykket.

Vi, der er tilbage frem mod og efter 1. september, uanset operatørens navn, råber alvorligt vagt i gevær. Vi er utrygge ved situationen på befolkningens vegne. Der må som minimum en plan B på bordet NU.

Hvis man vil have en ambulancetjeneste i verdensklasse, akkrediteret efter nyeste standarder, der lever op til alle krav på området, hvor medarbejderne har overskud til at tilegne sig nye procedurer, implementere nye tiltag og yder en god service til borgerne på vegne af Region Syddanmark, så kræver dette ordnede forhold, ro og regelmæssighed i arbejdslivet for at få tingene til at gå op i en højere enhed.

For redderne handler det i mindre omfang om biler og udstyr. Hvis ikke der er styr på ansættelsesforhold, hvor vi skal arbejde, hvornår vi skal arbejde og hvor stort et pres der lægges på de enkelte vagter, så er det underordnet hvilke biler og hvilket udstyr vi skal arbejde med.

I en forholdsvis frisk arbejdsmiljøundersøgelse i ambulancetjenesten viste det sig, at det ikke er de oplevelser redderne konfronteres med i deres professionelle virke som påvirker dem og giver anledning til stress og udbrændthed. Det er derimod usikkerhed omkring ansættelsesmæssige forhold, vagtrytmer, implementering af nye procedurer og den slags der er afgørende for om en redder kan klare mosten.

Siden afgørelsen på udbuddet, har der været en markant stemningsændring på stationerne. Redderne er usikre på hvad fremtiden bringer, og det gør ikke situationen bedre, at vi nu næsten 8 måneder efter afgørelsen, stadig ikke kan få andet svar end ”aftales nærmere”, når talen falder på dagligdagen fremover.

Vi som reddere, kan sagtens håndtere usikkerhed i kortere tid. Men vi hverken kan eller vil leve med usikkerhed, som trækker ud så længe, at det bringer vore medborgere i en situation, hvor de ikke længere kan serviceres og hjælpes så godt som vi ønsker og som Region Syddanmark har lovet befolkningen. Det er ikke værdigt, hverken for os som reddere, vore medborgere og heller ikke for Jer som ansvarlige politikere i Region Syddanmark. Vi opfordrer Jer til at træde i karakter, og lytte til de advarsler, som kommer fra de mennesker, der kender allermest til dét det hele handler om; nemlig redderne, som hver eneste dag og nat, året rundt, (endnu) er at finde i ambulancerne rundt omkring i Region Syddanmark.

I skal handle før det er for sent.

Ambulanceredderne i Aabenraa, Tinglev og lægebil Aabenraa
Og
Ambulanceredderne i Haderslev, Vojens og akutbil Haderslev”

Annonce