Stadig udfordringer med de nordjyske ambulancers responstider

Region Nordjylland har stadig udfordringer med at overholde servicemålene for responstider i regionens nye præhospitale setup, hvor regionen selv har overtaget ansvaret for, at servicemålene overholdes. Regionen beskriver selv målopfyldelsen som ”på kanten”, men blandt andet indsættelsen af en ekstra enhed til liggende sygetransport skal give forbedringer.

Med virkning fra 1. april 2022 overgik Region Nordjylland til den såkaldte beredskabsmodel, hvor det er regionen selv, der har ansvaret for at sikre, at der er nok ambulancer til at overholde responstidsmålene. Tidligere var det ambulanceoperatøren, som havde ansvaret – og skulle betale en bod, hvis servicemålene ikke blev opfyldt. Op til omlægningen havde den daværende ambulanceoperatør, Falck, således problemer med at leve op til servicemålene, og derfor måtte Falck betale en bod på lidt under 1 mio. kr. til regionen.

Men et lille år efter omlægningen er det ikke fuldt ud lykkedes at få ambulancerne frem til tiden. Således er målet, at 67 pct. af ambulancerne er fremme hos patienten indenfor 10 minutter, men i praksis 65,6 pct. af ambulancerne frem indenfor dette tidsrum. Efter 15 minutter skal 90 pct. af ambulancerne være fremme, og her er regionen tættere på målopfyldelse med en realiseret andel på 89,6 pct. Hvis der måles efter 20 minutter, er der en lille overopfyldelse, idet 97,7 pct. af ambulancerne er fremme – mod målet på 97 pct.

Som forklaring henviser Region Nordjylland til, at antallet af ambulanceudrykninger er steget kraftigt – ikke kun i Region Nordjylland, men i hele landet. Det belaster naturligvis beredskabet.

Flere initiativer skal skabe forbedringer

Udover en øget anvendelse af fremskudt præhospital visitation, så satser regionen på, at indsættelsen af to akutbiler, som er finansieret af den statslige akutpulje, vil forbedre responstiderne.

Endvidere er der pr. 1. december 2022 indsat et natberedskab i Aalborg til at varetage liggende patienttransporter (kørsel D), der tidligere ville være blevet varetaget af ambulancer. Desuden analyseres der fortsat på åbningstiderne for patienttransporterne, så der dels kan frigives ambulanceressourcer, dels kan ske imødekommelse af en stigende efterspørgsel fra hospitalerne og almen praksis.

Annonce