Paramedicinere har svært ved at se det kritisable i lægers cases

De to seneste cases, som de sjællandske læger har fremlagt som led i deres kritik af Region Sjællands præhospitale beredskab, giver ikke anledning til bekymring hos paramedicinernes organisation, Dansk Paramedicinsk Selskab. Tværtimod mener paramedicinerne, at lægernes cases viser, at paramedicinerne i samarbejde med primærambulancen og cardiologer har behandlet patienter med blodprop i hjertet helt i overensstemmelse med den praksis, som Dansk Cardiologisk Selskab anbefaler.

Ligesom 3F kritiserer Dansk Paramedicinsk Selskab de sjællandske lægers fremgangsmåde. ”Endnu engang beskrives patientforløb, som er udokumenterede og som kun synes at have til formål at skabe utryghed og tvivl ved Region Sjællands sundhedsberedskab”, siger Morten Kelsen, der er formand for Dansk Paramedicinsk Selskab.

Imidlertid har Morten Kelsen svært ved at se, at der skulle være noget kritisabelt i de to forløb, som lægerne senest har fremlagt.

”De to seneste cases er eksempler på patientforløb, hvor paramedicineren i samarbejde med primærambulancen og cardiologer har behandlet patienter med blodprop i hjertet helt i tråd med den praksis, som Dansk Cardiologisk Selskab anbefaler. I den praksis, som Dansk Cardiologisk Selskab har anbefalet igennem længere tid, er der fokus på hurtig erkendelse af symptomerne på blodproppen og telemedicinsk konference med cardiologisk speciallæge, der herefter træffer beslutningen om eventuel ballonudvidelse og videre behandling. Akutlægehelikopteren kan inddrages, såfremt der er en tidsmæssig fordel ved den form for transport. Behandlingen af patienten med blodprop i hjertet er fuldstændig identisk uanset transportformen”, fortæller Morten Kelsen.

”Det faglige indhold i de to fremlagte cases er alt for spinkelt og udetaljeret til at kommentere på. Påstanden om, at en læge direkte skulle have kunnet forhindre patientens hjertestop, tolker vi som ren spekulation og uden nogen form for dokumentation. Skulle patienten ulykkeligvis få hjertestop, behandler paramedicineren patienten efter samme retningslinjer og guidelines, som lægen ville have gjort”, siger paramedicinernes formand.

Annonce