Størstedelen af reddereleverne står uden læreplads

Aldrig har der i Danmark manglet flere ambulancereddere. Alligevel står mere end halvdelen af de redderelever, som har bestået grunduddannelsen, uden læreplads. Det er uretfærdigt overfor de unge, som har brugt tid på uddannelsen. Men en væsentlig del af ansvaret ligger også hos erhvervsskolerne, der optager for mange elever, mener FOA.

Ifølge dagbladet Information havde 64,5 pct. af de elever, der bestod grunduddannelsen til ambulancebehandler i 2021, efter tre måneder ikke fået en læreplads. Efter et halvt år stod 61,3 pct. stadig uden læreplads.

Det undrer Thomas Brücker, der er sektornæstformand i FOA, som organiserer de ambulancereddere, der er ansat af regionerne.

”Mit indtryk er, at det er gået op for regionerne, at de har et problem, så lige nu uddanner de så mange, de kan, men vi mener godt, at de kan uddanne flere. Men hvis de private derimod kun uddanner det antal elever, der er beskrevet i de respektive udbud, så uddannes der ikke tilstrækkeligt med elever hos de private entreprenører”, siger Thomas Brücker.

Optager for mange elever

Thomas Brücker mener imidlertid også, at erhvervsskolerne har et problem, hvis de optager langt flere, end der er lærepladser til. For man kan ikke nøjes med skolepraktik som ambulanceredder.

”Så det er ikke OK, hvis man optager et for stort antal elever. Den tid kunne eleverne jo have brugt et andet sted, hvis de havde vidst, at der var så få lærepladser”, siger Thomas Brücker.

Annonce