Antallet af ambulancebehandlerelever er steget med 73 pct. på tre år

Fra 2019 til 2022 er antallet af ambulancebehandlerelever, der har indgået en uddannelsesaftale, steget med ikke mindre end 72,5 pct. Det viser Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik. Ifølge Danske Regioner udgør ambulancebehandlerelever i øjeblikket 24 pct. af den samlede arbejdsstyrke indenfor ambulancetjenesten, hvilket er rekord.

I alle fem regioner er der i øjeblikket stor mangel på ambulancereddere. Ifølge Danske Regioner er der flere forklaringer på denne situation:

”En af årsagerne er den øgede efterspørgsel efter ambulancepersonale som følge af den vedvarende aktivitetsstigning på det præhospitale område. Antallet af sundhedsrelaterede 112-opkald er steget med knap 14 pct. fra 1. kvartal i 2018 til 1. kvartal i 2022, og et forskningsprojekt har vist, at der fra 2007 til 2014 skete en stigning på 65 pct. Desuden er der kommet en øget efterspørgsel efter ambulancepersonale til at udføre nye typer af opgaver bl.a. i forbindelse med, at flere regioner har overtaget dele af lægevagtsopgaven fra PLO. Samtidig er der kommet en uforudset øget efterspørgsel på ambulancepersonale som følge af aftalen om en sundhedsreform af 20. maj 2022, hvor Folketingspartierne bag aftalen afsatte midler til ekstra ambulancer, akutlægebiler eller akutbiler”, lyder det fra Danske Regioner.

Har fastsat minimusniveau for antallet af elever

Danske Regioner påpeger, at der nu uddannes flere ambulancebehandlerelever:

”Indtil for nylig var ambulancemarkedet koncentreret omkring en stor privat virksomhed, Falck A/S, som ansatte og uddannede langt de fleste elever på ambulanceområdet. Regionerne har i forbindelse med de tidligste udbudsrunder vurderet, at det er leverandørens ansvar at sikre et tilstrækkeligt niveau af relevant personale for, at leverandøren kan drive deres virksomhed. Erfaringerne fra de tidligste udbud har været, at der er behov for at fastsætte mere konkrete krav til antallet af elever, som skal uddannes af leverandørerne, med henblik på langsigtet rekruttering. I takt med at regionerne har hjemtaget dele af den præhospitale drift er regionerne selv begyndt at ansætte og uddanne elever. Samtidig har regionerne i deres udbud i stigende grad konkretiseret kravene til antallet af elever, som skal uddannes af deres leverandører”, oplyser Danske Regioner – og fortsætter:

”Danske Regioners bestyrelse har i 2019 besluttet et fælles minimumsniveau for antallet af ambulancebehandlerelever i alle regioner. Desuden har regionerne udviklet – og videreudvikler løbende på – et fælles analysegrundlag til brug for regionernes planlægning af elevoptag på ambulanceområdet”.

Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik viser, at antallet af ambulancebehandlerelever, der har indgået en uddannelsesaftale, er steget med 72,5 pct. fra 2019 til 2022. Elever udgør for nuværende 24 pct. af den samlede arbejdsstyrke indenfor ambulancetjenesten på landsplan, hvilket af Danske Regioner vurderes at være historisk højt. Det vil give sig udslag i flere færdiguddannede ambulancebehandlere de kommende år.

Annonce