Stor tilfredshed med midtjyske ambulancereddere

Arkivfoto: Henrik Brøns

I en ny undersøgelse svarer hele 93 % af de midtjyske patienter, at deres samlede indtryk af ambulancetransport og ambulancepersonalet er enten enestående eller meget godt. Og 91 % af patienterne er i høj grad tilfredse med ambulancepersonalets håndtering af situationen, mens 89 % mener, at ambulancepersonalet i høj grad viser omsorg overfor patienterne. Kun mellem 1 % og 6 % svarer, at de i mindre grad eller slet ikke er tilfredse med ambulancepersonalet.

De flotte resultater kan læses i en pilotundersøgelse, som går forud for en større, samlet brugerundersøgelse af ambulancetjenesten i Region Midtjylland. Undersøgelsen har omfattet 799 patienter, og den er gennemført i ambulanceområderne Horsens, Randers og Holstebro, hvor der er driftsaftaler med henholdsvis Responce og Falck.

”Jeg vil straks sende roserne videre til det personale, som bliver vurderet så flot af patienterne. Det er meget, meget imponerende resultater”, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

”Nu vil vi sammen med medarbejderne først glæde os over pilotundersøgelsen, og så bagefter nærlæse, hvad patienterne har skrevet i kommentarfelterne. Jeg tror, at det er et af de steder vi kan finde inspiration til at blive endnu bedre”, siger Bent Hansen.

Undersøgelsen er en forløber til en større undersøgelse, som skal indgå i kvalitetsvurderingen og akkrediteringen af den præhospitale organisation i Region Midtjylland efter Den Danske Kvalitetsmodel. Den endelige undersøgelse bliver gennemført fra marts til maj 2012, og undersøgelsen ventes at blive offentliggjort i løbet af efteråret 2012.

Annonce