Sverige: Nu koster en ambulancetur 150 kr.

Fra i dag skal borgerne i den svenske Region Uppsala betale 150 kr., når de tilkalder en ambulance. Det nye gebyr skal betales af patienten selv, også selv om ambulancen er tilkaldt af en anden. Desuden skal borgerne betale mellem 250 og 420 kr., hvis de bliver transporteret til en af regionens skadestuer.

Region Uppsala har ca. 300.000 indbyggere, og de skal fra årsskiftet betale 150 svenske kr. for tilkaldelse af en ambulance.

Gebyret opkræves hos patienten, men kun hvis der er et behandlingsbehov. Hvis en forbipasserende f.eks. tilkalder en ambulance til en beruset, så vil den berusede som udgangspunkt skulle betale gebyret – med mindre ambulancepersonalet vurderer, at der ikke er et behandlingsbehov. Hvis en patient kan behandles i hjemmet uden behov for indlæggelse, opkræves gebyret også. Og hvis patienten kommer fra en anden region, sendes regningen til denne region.

I forvejen har Region Uppsala et gebyr på mellem 250 og 420 kr. for besøg på regionens skadestuer. Dette gebyr videreføres uændret, og dermed vil en ambulancetur til en skadestue samlet set kunne udløse et gebyr på op til 570 kr.

Borgere, der er over 85 år, skal ikke betale gebyrerne.

Annonce