Sverige: Region vil hjemtage Falck-ambulancekørsel

Falck får sandsynligvis ikke mulighed for at beholde den ambulancekørsel i Skåne, som det danske redningskorps overtog efter konkurrenten Sirius Humanums konkurs tidligere på året. Efter konkursen – som har kostet Region Skåne 45 mio. svenske kr. – står Falck for ambulancekørslen i hele Skåne, men alt tyder på, at regionen vil hjemtage i hvert fald en del af opgaven, når Falcks kontrakt udløber næste år. I forvejen har også en anden region besluttet at hjemtage ambulancekørslen, fordi det ifølge regionen giver bedre kvalitet og større patientsikkerhed.

Efter Sirius Humanums konkurs står Falck for ambulancekørslen i alle fire ambulancedistrikter i Region Skåne. Men når den midlertidige kontrakt på ambulancekørslen i Sirius’ tre distrikter udløber i september 2013, vil regionen formentlig hjemtage ambulancekørslen i mindst et af distrikterne for at sikre, at man har mulighed for at sammenligne de private ambulanceoperatørers priser med regionens egne omkostninger.

Håbede at spare 13 mio. kr. om året

Tidligere stod regionen selv for omkring halvdelen af ambulancekørslen, men efter et udbud i 2010 blev opgaven overdraget til Sirius Humanum og Falck. Forventningen var, at udbuddet ville give en besparelse på 13 mio. svenske kr. om året, men indtil videre har det været en dyr fornøjelse for Region Skåne. Falck skal således have 30 mio. svenske kr. mere end Sirius i det 1½ år, som den midlertidige kontrakt varer, og hertil kommer, at regionen har tabt de 14 mio. kr., som man betalte forud til Sirius for ambulancekørslen i marts, hvor selskabet gik konkurs. Alt i alt har regionen dermed tabt omkring 45 mio. kr. på konkursen.

I Region Skåne ønsker de borgerlige partier en model, hvor størstedelen af ambulancekørslen forsat udbydes, mens regionen hjemtager opgaven i ét distrikt. Samtidig vil man øge kravene til fremtidige ambulanceoperatører, således at deres ejere skal stille med en økonomisk garanti og have bedre forsikringsforhold. Det overvejes også, om regionen selv skal eje selve ambulancerne, så man ikke risikerer at stå uden ambulancer ved en konkurs. Venstrefløjen i regionsrådet ønsker, at hele ambulancekørslen hjemtages.

Det ventes, at Region Skåne træffer beslutning om den fremtidige ambulancestruktur inden sommerferien.

Sygehusregion: Hjemtagning giver bedre og mere sikker ambulancekørsel

I forvejen har Falck mistet en stor svensk ambulancekontrakt i Västra Götalandsregionen, hvor ambulancekørslen under Sahlgrenska Universitetssjukhuset hjemtages fra Falck pr. 1. oktober 2012.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset mener, at patientsikkerheden øges ved at knytte ambulancetjenesten til sygehuset. Det bliver således mere tydeligt, hvem der har ansvaret for de forskellige opgaver, og der kan etableres et tættere samarbejde mellem ambulancetjenesten og akutmodtagelserne. Desuden vil sygehuset benytte hjemtagningen til at øge ambulancepersonalets muligheder for at igangsætte behandling inden ankomsten til sygehuset.

Hjemtagningen i Västra Götalandsregionen er blevet kontroversiel, fordi Sahlgrenska Universitetssjukhuset ikke har ønsket automatisk at overtage Falcks ca. 150 medarbejdere. I stedet skal medarbejderne søge stillingerne i den nye ambulancetjeneste på lige fod med eksterne ansøgere, og selv om mange af Falcks medarbejdere ser ud til at beholde deres job, så har sygehuset også valgt at ansætte en del medarbejdere fra andre regioner, fordi deres kvalifikationer er bedre.

For nyligt har Falck derfor skrevet til Sahlgrenska Universitetssjukhusets bestyrelse og advaret om, at der er risiko for, at de medarbejdere, som ikke får tilbudt ansættelse hos Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vil sige deres stillinger op, inden Falcks kontrakt udløber den 1. oktober 2012. Det har fået sygehuset til at frygte, at Falck ikke kan levere den aftalte ambulancekørsel helt frem til kontraktens udløb, men Falck har forsikret, at man vil opfylde kontrakten.

”Ikke desto mindre vil vi nu se på Falcks beredskabsplaner for at sikre os, at Falck kan løse opgaven frem til vi tager over den 1. oktober 2012”, siger områdechef Per Karlsson fra Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Annonce