Sygeplejersker, kommune og region vil gerne udvide udrykningsordning

Mandag blev den nye udrykningsordning i Varde Kommune officielt indviet. Dermed er hjemmesygeplejersker i Varde Kommune blevet en del af Region Syddanmarks præhospitale beredskab, og både sygeplejersker og kommune er interesserede i at udvide udrykningsordningen. Også Region Syddanmark vil gerne øge brugen af sygeplejersker i beredskabet.

Udrykningsordningen i Varde-området blev indviet mandag, men den har faktisk allerede været i funktion i tre uger. I den periode har der været bud efter sygeplejerskerne fem gange, og så sent som mandag morgen måtte en sygeplejerske rykke ud. I sidste uge var en sygeplejerske kaldt ud til en ældre mand, der var faldet om med en hjerneblødning.

Formand for udvalget for social og sundhed i Varde Kommune, Erik Buhl Nielsen, forventer, at aftalen med hjemmesygeplejerskerne bliver en succes. ”Jeg er glad for, at vi har fundet en model, hvor vi afprøver løsninger, som supplement til det egentlige akutberedskab i Varde. Vi har været meget opsatte på at hjælpe med at finde en løsning til gavn for vores borgere sammen med Region Syddanmark, og jeg er sikker på, at vores hjemmesygeplejersker nok skal kunne løfte opgaven”, sagde Erik Buhl Nielsen ved indvielsen.

Både Varde Kommune og Dansk Sygeplejeråd udtrykker interesse for at indgå i en dialog om yderligere samarbejde fremover. ”Vi har højt til loftet og store vidder herude. Men vi har også rigtig langt til nærmeste nabo. En af de største og vigtigste faktorer er, at vi kan skabe tryghed for vore borgere. Der er flere steder i kommunen, hvor vi gerne vil have styrket den præhospitale indsats, og det har vi tænkt os at gå i dialog med regionen om”, sagde Erik Buhl.

Det ønske har opbakning hos Region Syddanmark, hvor formanden for det præhospitale udvalg, Thyge Nielsen, ved indvielsen fortalte, at han gerne ser, at der kan laves lignende ordninger andre steder i regionen.

”Det handler ikke om, at sygeplejerskerne skal afløse ambulancerne. Men når vi har nogle folk, som er derude i forvejen, hvor ulykken sker, og de kan nå hurtigere frem end ambulancen, så gælder det om at bruge de ressourcer vi har, på tværs af region og kommuner. Det giver tryghed og kan i sidste ende redde liv”, sagde Thyge Nielsen.

Annonce