Region: En ambulance er ikke altid den bedste løsning

Man får altid hjælp, når man ringer 112 – men en ambulance er ikke altid den bedste løsning, hverken for patienten eller for det samlede beredskab. Det er budskabet i en ny informationsfolder, som Region Midtjylland har udgivet. I folderen informerer regionen om, at der ikke altid sendes en ambulance, når der ringes 112, men at borgerne i nogle tilfælde i stedet får et godt råd fra en læge eller en sygeplejerske eller måske henvises til at få løst problemet hos egen læge eller vagtlægen.

Den nye folder forklarer, hvordan det akutte beredskab fungerer, og hvordan det skal bruges. Folderen bliver husstandsomdelt i hele regionen i dagene mellem jul og nytår.

”Vi har et godt ambulanceberedskab i regionen, men det er nødvendigt, at vi altid prioriterer ambulanceberedskabet til de livstruende og mest alvorlige opgaver. De borgere, der er kommet mest til skade eller er mest syge, skal sikres den hurtige og akutte hjælp, mens borgere med mindre skader eller mindre alvorlige sygdomstilfælde får tilbud om en anden og mindre hastende løsning”, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Det er de sundhedsfaglige visitatorer på Region Midtjyllands AMK-vagtcentral, der i hvert enkelt tilfælde vurderer, om der skal sendes en ambulance.

”Der bliver foretaget en individuel vurdering af hver enkelt patient. Vurderingen er baseret på Dansk Indeks for Akuthjælp – et medicinsk beslutningsstøtteværktøj for sundhedsfagligt personale til hastegradsvurdering, prioritering og disponering af præhospitale ressourcer, for eksempel ambulancer og akutlægebiler. Værktøjet er velkendt, og anvendes over hele landet – ja faktisk i det meste af Norden”, forklarer Else Ammitzbøll, som er præhospital chef i Præhospitalet i Region Midtjylland.

Præhospitalet i Region Midtjylland modtager og behandler årligt omkring 345.000 henvendelser fra borgere, praktiserende læger og hospitaler, og det betyder, at telefonen i Præhospitalet ringer næsten 1.000 gange hver eneste dag.

Annonce