Trods alvorlige 112-problemer: Region har stadig tillid til TDC

Den seneste tid har TDC flere gange haft massive problemer med mobilnettet, som i særlig grad har ramt Region Syddanmark. I lange perioder har det været umuligt for borgerne at ringe 112, ligesom den interne kommunikation på og mellem sygehusene har været ramt. Efter et krisemøde med TDC erklærer regionen dog, at de har tillid til, at TDC kan løse problemerne.

Region Syddanmark har afholdt et møde med TDC om de tilbagevendende udfald på telefonnettet, der har plaget regionen. Der har været fem nedbrud på telefonnettet siden maj, hvoraf de tre har været i den seneste uge.

Udfaldene har påvirket kommunikationen mellem borgerne og sygehusene samt 112. Derudover har udfaldene også påvirket den interne telefonkommunikation på sygehusene.

Koncerndirektør Kurt Espersen fra Region Syddanmark pointerede på mødet situationens alvor overfor TDC:

”Vi har på mødet understreget overfor TDC, at vi ikke kan leve med den slags udfald, og de har lyttet og forstår vores og borgernes frustrationer. Vi er alle gået til mødet med en konstruktiv tilgang, hvor vi har diskuteret årsagerne til og udfordringerne med de mange nedbrud”.

Modernisering har givet driftsproblemer

Årsagen til de mange udfald er ifølge TDC, at virksomheden er i gang med at modernisere og forbedre telefonnettet.

”Vi er meget, meget kede af de nedbrud, der især har ramt Region Syddanmark. Vi vil gerne undskylde overfor de borgere og medarbejdere, der kan have været påvirket af situationen. Jeg kan forsikre om, at vi i TDC har kastet alle ressourcer ind i arbejdet for at sikre, at lignende hændelser ikke sker igen”, siger Michael Moyell Juul, der er koncerndirektør i TDC.

Region Syddanmark har nu bedt TDC om at levere en detaljeret årsagsanalyse om fejlene samt en plan for, hvordan fejl kan undgås fremover. Derudover leverer TDC en plan for deres videre arbejde med moderniseringen af telefonnettet, og indtil den modernisering er færdig, er TDC enige med regionen om, at alle sejl sættes til for at sikre et stabilt telefonnetværk.

Region Syddanmark og TDC vil også gennemgå samt forstærke de nuværende alternative kommunikationsveje til den interne kommunikation, så sygehusene kan kommunikere internt og opretholde patientsikkerheden, hvis en lignende situation skulle opstå i fremtiden.

Endelig vil TDC og regionen intensivere kommunikationen mellem de to parter i forbindelse med ændringer og eventuelle driftsforstyrrelser.

Har tillid til at problemerne løses

Kurt Espersen tror efter mødet på, at TDC kan løse problemerne, så borgerne og medarbejderne på sygehusene ikke oplever den slags udfald igen.

”TDC er Danmarks største televirksomhed og dermed på papiret den stærkeste leverandør. Derfor forventer vi også, at de kan løse de problemer, som de nu oplever”.

Annonce