Tunø har taget ny beredskabsstation i brug

Foto: Bent Sundgaard

De fem medarbejdere i Tunøs præhospitale beredskab har fået langt bedre arbejdsforhold, efter at en ny beredskabsstation er blevet taget i brug. Tunø har ikke en egentlig ambulance, men derimod et særligt sygetransportkøretøj, der bemandes med mandskab, som har en udvidet førstehjælpsuddannelse – og dermed kan transportere patienter til færgen eller lægehelikopteren.

Den nye beredskabsstation er opført af Samsø Redningskorps som led i en ny, 10-årig ambulancekontrakt med Region Midtjylland. Stationen er på 120 m2, og udover garage til sygetransportvognen har de fem ansatte også fået opholds- og mødelokaler.

Den nye station skaber også forudsætningerne for den næste nyskabelse i øens beredskab. I 2022 bliver den nuværende sygetransportvogn nemlig udskiftet med en af Samsø Redningskorps’ nuværende ambulancer. Højden på sygetransportvognens hidtidige garage har gjort, at det ikke har været muligt at anvende et køretøj med normal ambulance-højde.

Tunø har ca. 40 sygetransporter om året.

Annonce