Pænt overskud hos Samsø Redningskorps

Arkivfoto: Kasper Rasmussen

Det privatejede Samsø Redningskorps – der udfører ambulancekørsel, brandslukning, autohjælp og andre redningsopgaver på Samsø – har haft et godt år, hvor overskuddet er steget til 1,3 mio. kr. I årets løb er der indgået en ny brandslukningskontrakt med Samsø Kommune og ændret på vagtcentralstrukturen.

I det netop afsluttede regnskabsår 2010/2011 havde Samsø Redningskorps en bruttoindtægt på 11,3 mio. kr., hvilket er noget mere end forrige års 10,8 mio. kr. Lønudgifterne faldt en anelse, og til trods for, at redningskorpset også måtte betale en del mere i skat, så endte årets overskud på 1,3 mio. kr. mod 0,8 mio. kr. året før.

Samsø Redningskorps er et solidt selskab med en egenkapital på 2,4 mio. kr. og likvide midler på 2,8 mio. kr. i kassen. Selskabet har desuden materiel og inventar for 7 mio. kr.

Regnskabsåret 2010/2011 er det første hele regnskabsår med Samsø Redningskorps nye kontrakt med Region Midtjylland, og redningskorpset beskriver samarbejdet med regionen som konstruktivt og tilfredsstillende. I årets løb er der lavet en justering af samarbejdet, således at regionens AMK-vagtcentral nu står for udkald af akutambulancen på Samsø – på samme vis som Falcks og Responces ambulancer disponeres fra vagtcentralen. De øvrige ambulancer disponeres fortsat i samarbejde med redningskorpsets egen vagtcentral, så der opnås den store fleksibilitet, som er nødvendig i et ø-beredskab.

I årets løb er der også indgået en ny brand- og redningsaftale mellem redningskorpset og Samsø Kommune, og den indebærer som noget nyt, at redningskorpsets ledelse nu indgår i kommunens beredskabskommission som observatører.

Udover ambulance- og brandslukningsområdet har der også været udvikling på autohjælpsområdet. Som noget unikt udfører Samsø Redningskorps autohjælp for både Falck og Dansk Autohjælp, og der har i år været langt flere autohjælpsopgaver i vinterperioden end normalt – og mange af opgaverne har været betalingsture. Redningskorpset har også fået mange nye sygetransportsabonnenter og har haft en markant stigning i de eksterne uddannelsesaktiviteter.

Der er i 2010/2011 indsat en ny Mercedes Sprinter sygetransportvogn og en Mercedes 350 indsatsledervogn. Desuden er der bestilt en nyere tankvogn til stationen i Nordby.

Redningskorpset forventer, at det største projekt i 2012 bliver akkrediteringen af den lokale ambulancetjeneste som led i Region Midtjyllands samlede kvalitetssikring af det præhospitale beredskab. Det vil kræve efteruddannelse af alle medarbejdere.

Annonce