Udtalelser fra Vibeke Storm Rasmussen vækker vrede hos ambulancefolk

Udtalelser fra regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S) har udløst vrede reaktioner hos ambulancefolkene i Københavns Brandvæsen. Ambulancefolkene mener, at regionsrådsformanden i et interview placerer skylden for de aktuelle ambulanceproblemer hos Københavns Brandvæsen, ligesom hun betegner reddernes beretninger om konkrete problemudrykninger som mærkelige og underlige historier. “Vanvittige påstande”, lyder det fra Peter Ørnbo, der er formand for den faglige klub KbaK i Københavns Brandvæsen. Han forlanger dokumentation eller en undskyldning fra Vibeke Storm Rasmussen.

Det var i et direkte interview på TV2/Lorry, at regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S) endnu engang søgte at placere ansvaret for ambulanceproblemerne i Region Hovedstaden hos ambulanceoperatørerne. “Den vare, vi betaler for, ser underlig ud”, sagde regionsrådsformanden bl.a., ligesom hun tilsyneladende såede tvivl om ambulancefolkenes troværdighed ved at betegne de seneste måneders beretninger om konkrete problemer som “mærkelige historier”. “Vi bliver fyldt op med underlige historier”, sagde Vibeke Storm Rasmussen endvidere.

Det, som især har givet anledning til vrede hos ambulancefolkene i Københavns Brandvæsen, er imidlertid Vibeke Storm Rasmussens svar på et spørgsmål om, hvorfor det kun er i Region Hovedstaden, at der er problemer. “Et stort Københavns Brandvæsen tabte et udbud, og de omstruktureringer, det medfører, har været voldsommere i hovedstaden end i de andre regioner”, svarede regionsrådsformanden.

“Hvordan Københavns Brandvæsen med fem beredskaber ud af samlet 46 i hele regionen skulle bære ansvaret for dette sammenbrud, kan jeg med min bedste vilje ikke se. Er tiden kommet hvor Vibeke Storm Rasmussens årelange samarbejdsproblemer med Ritt Bjerregaard og Københavns Kommune skal betales tilbage?”, siger formanden for den faglige klub KbaK i Københavns Brandvæsen, Peter Ørnbo.

“Vi vil ikke acceptere at regionens formand prøver at tørre ansvaret af på de folk, som siden 1. september 2009 har knoklet for at få tingene til at hænge sammen. Som politiker må Vibeke Storm Rasmussen dokumenterer sine vanvittige påstande eller give os ambulancefolk en undskyldning. Hvis ikke regionen lægger stilen om, har jeg meget svært ved at se, hvordan et fremtidigt sammenarbejde skal kunne blive konstruktivt”, siger Peter Ørnbo.

Annonce