Politikere vil måske genoverveje beslutning om ambulanceudbud

Arkivfoto: WPCOM/HEB

Skal det fastholdes, at ingen operatør må få mere end 60% af ambulancekørslen i Region Hovedstaden? Også selv om ambulanceoperatøren faktisk har givet det bedste og billigste tilbud på resten af kørslen? Og er en hjemtagning af ambulancekørslen realistisk efter erfaringerne med hjemtagningen af lægevagten? De spørgsmål skal regionspolitikerne i dag tage stilling til.

Kort før valget besluttede regionsrådet i Region Hovedstaden sig for strategien for det kommende udbud af regionens ambulancekørslen. Det blev dengang besluttet, at udbuddet skulle igangsættes, således at de nye kontrakter kunne indgås ultimo august 2014. Det ville give leverandørerne mulighed for en 12 måneders implementeringsperiode, således at driftsperioden starter den 1. september 2015.

Kritik af strategi

Strategien for ambulanceudbuddet er imidlertid blevet kritiseret. Den indebærer nemlig, at udbuddet opdeles i fem områder mod i dag 10. De store områder vil gøre det meget svært for mindre operatører – f.eks. Frederiksberg Brandvæsen – at deltage i udbuddet. Men samtidig besluttede regionen, at ingen operatør må få kontrakt på mere end tre af de fem udbudsområder. Det vil især ramme Falck, som i dag er den største ambulanceoperatør i regionen, og kritikkerne har peget på, at regionen med denne model risikerer at komme i en situation, hvor f.eks. Falck giver det bedste og billigste tilbud i et udbudsområde – men hvor regionen tvinges til at vælge et dårligere og dyrere tilbud fra en anden operatør, fordi Falck kun må få kontrakt på tre udbudsområder. Dermed kan resultatet blive både dårligere og dyrere ambulancekørsel.

Samtidig har kritikerne peget på, at regionen reelt kan blive tvunget til at hjemtage ambulancekørslen, uden at politikerne får mulighed for at tage stilling til spørgsmålet. Når det i udbudsmaterialet er fastsat, at ingen operatør må få kontrakten på mere end tre udbudsområder, er regionen nemlig helt afhængig af, at der kommer mindst to tilbud på opgaven i hvert udbudsområde. Er det – som det var tilfældet ved seneste udbud – i nogle områder kun Falck, som har budt, vil konsekvensen af udbudsstrategien være, at regionen tvinges til at fravælge Falck, hvorefter eneste alternativ er at etablere egen ambulancetjeneste i det pågældende område. Og efter den stærkt kritiserede hjemtagning af lægevagten i det nye 1813-system peger flere politikere på, at det ikke er attraktivt at lade regionens akutberedskab, som har stået for hjemtagningen og driften af 1813-systemet, oprette og drive en ambulancetjeneste.

Muligt flertal for ændring

I dag skal Region Hovedstadens forretningsudvalg så tage stilling til, om det nyvalgte regionsråd kan støtte det gamle regionsråds udbudsstrategi, eller om strategien skal tages op til fornyet overvejelse.

Det er Dansk Folkepartis Henrik Thorup, som har ønsket sagen på dagsordenen, og Dansk Folkeparti støttes af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Også Radikale har tidligere givet udtryk for, at de er skeptiske over for udbudsstrategien, og hvis Radikale støtte de borgerlige partiers forslag om en fornyet behandling, er der et snævert flertal for forslaget.

Regionens embedsmænd har vurderet, at regionsrådet ikke er afskåret fra at træffe en ny beslutning om udbuddet, så længe den første beslutning ikke er bragt til udførelse og der ikke er indgået bindende aftaler med tredjemand på baggrund af beslutningen. Samtidig er der mulighed for at forlænge de nuværende ambulancekontrakter med op til yderligere fem måneder, således at en forsinkelse ikke medfører en kortere implementeringsperiode for nye ambulanceoperatører efter udbuddet.

Annonce