Ønsker at hjemtage ambulancekørsel i Region Sjælland

Hvis det står til Socialdemokraterne i Region Sjælland, så hjemtager regionen ved næste ambulanceudbud driften af ambulancetjenesten i ét af de seks områder, som udbydes. Partiet mener, at ambulancekørsel i regionens eget regi vil være billigere end at lade Falck varetage opgaven, mens de konservative frygter en gentagelse af fiaskoen med Samariten.

Ved sidste ambulanceudbud valgte et næsten enigt regionsråd i Region Sjælland at overlade langt størstedelen af ambulancekørslen til det svenske selskab Samariten, der på det tidspunkt havde en egenkapital på 3 mio. kr. Efter et kaotisk forløb kastede Samariten imidlertid håndklædet i ringen, og et nyt udbud gav Falck kontrakt på ambulancekørslen i de gamle Vestsjællands og Storstrøms amter, mens Roskilde Brandvæsen overtog Falcks ambulancekørsel i den sydlige del af det gamle Roskilde Amt. Også Responce bød på ambulancekørslen i dele af regionen, men Falcks tilbud var billigere.

Selv om Region Sjælland dermed er en af de regioner, hvor konkurrencen om ambulancekørslen har været mest intensiv, vil Socialdemokraterne i forbindelse med budgettet for 2013 foreslå, at Region Sjælland som et forsøg hjemtager ambulancekørslen i ét af de seks ambulanceområder. ”Undersøgelser både i Danmark og udlandet viser, at vi kan gøre det billigere end Falck”, siger socialdemokraten Michael Rex til P4 Sjælland. Michael Rex afviser også, at sporene fra den mislykkede udskiftning af Falck med Samariten skræmmer.

Den konservative Christian Wedell Neergaard er indædt modstander af en hjemtagning. ”Vi har både Roskilde Brandvæsen og Falck til at køre vores ambulancer. Det skal regionen holde sig langt fra – vi har ikke ekspertisen”, siger han til P4 Sjælland.

Annonce