Vil have akutpulje til at betale for akutbiler og paramedicinerambulancer

Foto: Philip Kors

Når en ny akutpulje bliver en realitet, så vil Region Midtjylland søge om penge til at etablere to paramedicinerbemandede akutbiler og bevare en ellers lukningstruet akutlægebil. Desuden ønsker regionen at få penge til at indføre paramedicinerbemanding af ambulancer i tre byer. Indtil der er afklaring om puljen, er regionen selv villig til at betale regningen.

Fra 1. juli 2024 vil Region Midtjyllands akutlægebiler i Grenaa, Ringkøbing og Lemvig blive nedlagt. Det sker som led i en omfattende spareplan. Besparelserne udløser samtidig en større omlægning af det præhospitale beredskab i en række byer.

Region Midtjyllands plan for omlægningen er dog baseret på, at regionen får en stor pose penge fra den akutpulje, der som led i 2024-finansloven etableres i regi af Sundhedsstyrelsen. Den pulje skal betale for, at spareplanen ikke – som ellers forudsat – rammer akutlægebilen i Silkeborg. Desuden skal den finansiere to nye paramedicinerbemandede akutbiler, der placeres i Grenaa og Ringkøbing med funktion som præhospital visitationsenhed (PVE). Endelig vil der blive søgt om puljemidler til fast paramedicinerbemanding i ambulancer i Grenaa, Ringkøbing og Lemvig.

Som en yderligere ændring vil regionen flytte den nuværende akutbil i Herning til Lemvig, således at der etableres nye akutbiler i alle de tre byer, som står til at miste deres akutlægebiler.

Koster 1,22 mio. kr. om måneden

Regionens hovedpine er dog, at Sundhedsstyrelsen er sent ude med at fastlægge en proces for ansøgning af puljemidlerne.

Det er dermed ikke sandsynligt, at der kan foreligge tilsagn i tilstrækkelig god tid til, at det er muligt at nå at etablere akutbilerne fra den 1. juli 2024, hvor akutlægebilerne nedlægges. Dermed er der udsigt til, at akutlægebilerne må lukkes, hvorefter akutbilerne og akutlægebilen i Silkeborg starter op senere. Det scenarie anser regionen for at være uhensigtsmæssigt, både af hensyn til borgernes tryghed og fastholdelsen af personalet.

Derfor lægger Region Midtjylland op til, at regionen under alle omstændigheder gennemfører omlægningen – og selv betaler regningen, indtil puljemidlerne (måske) løber ind. Beregninger fra regionen viser, at det vil give en ekstraudgift på 1,22 mio. kr. om måneden, hvor den største post er akutlægebilen i Silkeborg, som koster 723.000 kr. om måneden, mens akutbilerne vil koste 242.000 kr. om måneden.

Annonce