Vil motivere sårbare borgere til at træde til med førstehjælp

Udsatte borgere i Danmark har lavere førstehjælpskompetencer end resten af befolkningen – samtidig har de et større behov for førstehjælp. Derfor har Røde Kors udviklet nyt materiale, som skal motivere mennesker, som ikke har mulighed for at deltage i ordinære førstehjælpskurser på grund af fysisk helbred eller psykiske udfordringer, til at give førstehjælp, når der er brug for det.

I Danmark falder 5.000 personer hvert år om med hjertestop uden for hospital, og de fleste får varige skader eller dør, hvis ikke de får hjælp inden for 10 minutter.

“Heldigvis er vi i Danmark blandt de allerbedste i verden til at yde førstehjælp, bl.a. fordi vi er gode til at uddanne befolkningen i førstehjælp. Men der er nogle grupper af borgere, vi ikke når med førstehjælpskurser, og det er de samme, vi som samfund ofte ikke når, nemlig de borgere, som står udenfor, dem, som er i sårbare og udsatte livspositioner”, fortæller Louise Paulsen, som er beredskabschef i Røde Kors.

“Det er dem, vi i Røde Kors vil have med i fællesskabet, og det kræver en særlig indsats, som er anderledes end ordinære førstehjælpskurser”, forklarer Louise Paulsen.

Røde Kors lancerer derfor et nyt førstehjælpsmateriale, der skal give sårbare borgere tiltro til, at de kan hjælpe og handle ved en ulykke. Det nye førstehjælpsmateriale består bl.a. af æsker med billedkort, der viser forskellige førstehjælpssituationer, fra hjertestop til forbrændinger og hedeslag, og henvender sig til voksne deltagere i Røde Kors’ sociale aktiviteter for bl.a. unge mødre, hjemløse, asylsøgere, familier i en udsat position, ældre m.fl.

Alle kan gøre en forskel

”En hurtig førstehjælpsindsats kan være med til at redde liv. Men det kan være overvældende at være vidne til en ulykke og at træde til med hjælp, og for nogle mennesker kan det virke decideret uoverskueligt. Med det nye materiale vil vi gerne nå netop dem og give dem tillid og tryghed i, at alle kan træde til med hjælp og at deres indsats kan gøre verden til forskel for et andet menneske”, siger Louise Paulsen.

I dag træder vidner til med genoplivning i 79 pct. af alle tilfælde af hjertestop uden for hospital. Det er en firedobling i forhold til 2001, hvor 19 pct. trådte til. Tallene går altså den rigtige vej.

”Men det betyder også, at der i hvert femte tilfælde af hjertestop uden for hospital ikke er nogen, der træder til”, siger Louise Paulsen og understreger, at førstehjælp ikke kun er hjertelungeredning:

”Førstehjælp er også at ringe 1-1-2 og at råbe på hjælp fra andre, og derfor er det vigtigt at udbrede, også til mere sårbare grupper, at alle kan gøre en forskel ved at træde til”.

Alarmeringen er vigtigst

Ideen er således at tilbyde træning i førstehjælp til mennesker, som ikke har overskud eller mulighed for at deltage i ordinære førstehjælpskurser, og forventningen er, at træningen vil styrke deltagernes mod til at handle og øge tilliden til egne evner og lysten til at give førstehjælp, når der er brug for det.

Træningen erstatter ikke et førstehjælpskursus, men er forenklet på en række punkter, og underviseren beslutter selv, om vedkommende vil arbejde med billedkortene alene eller vil supplere med fysiske øvelser som fx stabilt sideleje, træning af hjerte-lunge-redning og brug af hjertestarter.

Der er dog et overordnet budskab, som går igen i træningen, fortæller beredskabschef i Røde Kors, Louise Paulsen:

”Det er at ringe 1-1-2. Og så gør materialet også noget ud af, at det er naturligt at være nervøs i situationen. På den måde er det simple budskaber, som forhåbentligt gør, at endnu flere får mod til at hjælpe”.

Materialet, der hedder Førstehjælp til Alle, er delt ud til netværket af Røde Kors-førstehjælpsundervisere over hele landet, som afholder træningen i Røde Kors-regi.

Annonce