Børnehavebørn skal lære at redde liv

Foto: Hovedstadens Beredskab

En ny undersøgelse viser, at hvert tredje barn i børnehavealderen ikke kan tilkalde en voksen i tilfælde af en ulykke, og at to ud af tre kan ikke ringe 112. Læring gennem aktivitet og leg er nøglen, lyder det fra Børneulykkesfonden og Hovedstadens Beredskab, som nu lancerer en landsdækkende kampagne, der skal lære børnehavebørn om førstehjælp.

Førstehjælp redder liv. Den sætning kender de fleste af os sikkert fra førstehjælpskurser i skolen, til kørekortsteori, gennem arbejdspladsen eller i andre sammenhænge, og hvis det står til Børneulykkesfonden og Hovedstadens Beredskab, skal børn helt ned til børnehavealderen også til at stifte bekendtskab med førstehjælpens kunst. Partnerne lancerer nu en ny kampagne, ”Førstehjælp i Børnehøjde”, for alle landets børnehaver, som ønsker at udbrede viden om førstehjælp.

Førstehjælpsundervisning er i dag en obligatorisk del af undervisningen i færdselslære i folkeskolen, men ifølge Børneulykkesfonden er der ingen grund til, at børnene ikke kan begynde at lære basal førstehjælp endnu tidligere:

”Børn i børnehavealderen kan meget mere, end vi går og tror. Og når det kommer til førstehjælp, så kan selv den mindste handling redde liv. Det handler ikke om, at små børn nødvendigvis skal lære at yde hjertelungeredning eller kunne lægge en kompresforbinding, men hvis de kan identificere en farlig situation og tilkalde hjælp, så kan de også være med til at gøre en forskel og måske i sidste ende redde liv”, siger generalsekretær Henriette Madsen fra Børneulykkesfonden.

”Førstehjælp handler overordnet om at vise omsorg og vilje til at hjælpe andre ved en ulykke, så i kampagnen har vi lagt stor vægt på, at børnene helt grundlæggende lærer, hvor vigtigt der er, at vi alle sammen hjælper og passer på hinanden”, siger Henriette Madsen.

Behov for mere læring om førstehjælp

Ifølge en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Børneulykkesfonden, står det sløjt til med børnehavebørnenes førstehjælpskundskaber. I undersøgelsen svarer hver tredje forælder med børn i børnehavealderen, at deres barn ikke kan tilkalde en voksen, hvis der sker en ulykke, og to ud af tre svarer, at deres barn ikke kan ringe 112. Meget værre ser det ud for børnenes evne til identificere, om en tilskadekommen trækker vejret, eller lægge vedkommende i stabilt sideleje. Sidstnævnte er det kun to ud af 100 børnehavebørn, som kan.

”Alle bør kunne yde førstehjælp, og det er kun en fordel, hvis børn fra en tidlig alder introduceres til det, for vi ved, at chancerne for at overleve en ulykke stiger markant jo hurtigere, man får førstehjælp. Mindre børn kan sagtens lære de basale ting i førstehjælp som at identificere en ulykke, tilkalde hjælp og lægge en person i stabilt sideleje. Det vigtigste er, at de lærer at handle ved en ulykke, for det er altid bedre at forsøge at give førstehjælp end ikke at gøre noget”, siger Chris Garfort, der er instruktør i Hovedstadens Beredskab.

Leg, der redder liv

Kampagnen ”Førstehjælp i Børnehøjde”, der er målrettet børnehaver, lærer børnene om basal førstehjælp som f.eks. at sikre en tilskadekommen, tilkalde hjælp hos en voksen, lægge en person i stabilt sideleje og ringe 112. Læringsmaterialet er udarbejdet af Børneulykkesfondens pædagogiske konsulent, som hele tiden har holdt legen i højsædet:

”Det er vigtigt, når man vil lære små børn om et så alvorligt emne som førstehjælp, at man ikke skræmmer børnene. I udviklingen af dette materiale har vi haft megen fokus på, at børnene skal synes, det er sjovt at lære om førstehjælp med en masse aktiviteter og øvelser og bl.a. også en førstehjælpssang”, siger Anne-Dorthe Elling Nilsson, pædagogisk konsulent i Børneulykkesfonden.

Kampagnen er støttet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Børnehaver kan tilmelde sig kampagnen og downloade materialet på www.førstehjælpibørnehøjde.dk.

Annonce