Vil undersøge effekten af akutlægebiler og akutbiler

Sammenlignet med de øvrige regioner har Region Midtjylland i dag et forholdsvis fintmasket net af akutlægebiler og akutbiler. En reduktion af beredskabet har flere gange været i spil i forbindelse med regionens budgetforhandlinger, men nu vil Region Midtjylland gennemføre en større analyse af, om akutlægebilerne og akutbilerne er pengene værd.

Det præhospitale område undgik større besparelser i det politiske budgetforlig for 2017, men politikerne besluttede, at det skulle undersøges, om der kan ske en optimering og tilpasning af ressourceanvendelsen. Nu skal der derfor gennemføres en ekstern analyse med fokus på effekten af akutbiler og akutlægebiler. Analysen skal inddrage såvel nationale som internationale forskningsresultater vedrørende værdien af den fremskudte præhospitale indsats.

I første omgang vil Region Midtjylland lade forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM foretage en såkaldt litteraturgennemgang. Litteraturgennemgangen vil have fokus på publiceret videnskabelig litteratur, både nationalt og internationalt, om værdien af at sende sundhedsprofessionelle ud til patienterne. Litteraturgennemgangen vil være retningsgivende for den analyse, der efterfølgende skal foretages.

litteraturgennemgangen vil få følgende fokus:

 • Fem kritiske tilstande, der kræver hurtigt præhospital håndtering, og som er identificeret af det europæiske genoplivningsråd. Med dette fokus i litteraturgennemgangen kan effekten af den lægelige præhospitale/fremskudte behandling i forhold til fremskudt behandling ved anden sundhedsprofessionel undersøges. De fem kritiske tilstande er hjertestop, respirationssvigt, brystsmerter, slagtilfælde og svære traumer.
 • Måder at organisere den præhospitale indsats på i forskellige lande/organisationer. Med dette fokus forventes det, at man kan sige noget mere deskriptivt om:
  • Forskelle og ligheder mellem de forskellige organiseringer.
  • Forskelle og ligheder i udrykningsmønstre.
  • Forskelle og ligheder i responstider.
  • Forskelle og ligheder i anvendelsen af forskellige behandlingsteknikker.
  • Forskelle og ligheder i anvendelse af præhospitalt personale mm.

Selve analysen ventes at kunne startes op i juli 2017 og foreligge inden årets udgang.

Annonce