Præhospital

Roskilde Brandvæsen har fået styr på responstiderne

Efter en længere periode, hvor Roskilde Brandvæsens ambulanceresponstider har været mærkbart dårligere end det, som Region Sjælland kræver, ser det nu ud til, at brandvæsenet har fået styr på responstiderne. I den seneste responstidsopgørelse lever Roskilde-ambulancerne op til kontraktkravene i syv ud af otte tidsintervaller. Falck lever fortsat op til alle kravene i resten af regionen.

Autohjælp

Pænt overskud hos Samsø Redningskorps

Det privatejede Samsø Redningskorps – der udfører ambulancekørsel, brandslukning, autohjælp og andre redningsopgaver på Samsø – har haft et godt år, hvor overskuddet er steget til 1,3 mio. kr. I årets løb er der indgået en ny brandslukningskontrakt med Samsø Kommune og ændret på vagtcentralstrukturen.

Præhospital

AMK-sygeplejerske frifundet i sag om uagtsomt manddrab

En 52-årig svensk AMK-sygeplejerske er ved byretten i Stockholm blev frifundet for anklagen om uagtsomt manddrab. Sygeplejersken havde i januar nægtet at sende en ambulance til en 23-årig mand, der ringede 112. Den 23-årige blev senere samme dag fundet død, og anklageren havde krævet, at sygeplejersken blev idømt 8-12 måneders fængsel.

Præhospital

Region Hovedstadens ambulancer er blevet markant langsommere

Fra 2010 til 2011 er ambulancerne i Region Hovedstaden blevet langsommere. I de tilfælde, hvor ambulancerne rykker ud til livs- eller førlighedstruende tilstande, er responstiden steget med et halvt minut, og ved de øvrige hastende udrykninger er stigningen på næsten et minut. Regionen mener, at hospitaler og læger får responstiden til at stige ved at bestille akutte ambulancekørsler, uden at der reelt er behov for det.

Præhospital

Færre ambulanceudrykninger – men længere responstid

Den nye ordning med sygeplejersker på AMK-vagtcentralen i Region Midtjylland giver færre ambulanceudrykninger. Efter at Region Midtjylland har fået sundhedsfaglige visitatorer – i form af sygeplejersker og ambulancereddere – på AMK-vagtcentralen i Aarhus, er andelen af udrykninger, der klassificeres som kørsel A, således faldet mærkbart. Men paradoksalt nok stiger responstiden.

Præhospital

Paramedicinere undrer sig over unødig brug af læger til patientoverflytninger

I Nordsjælland har man længe haft et effektivt og dermed også billigt system til akutte overflytninger af patienter mellem sygehusene. I det nordsjællandske system har akutlægebilen i Hillerød en central rolle, da alle overflytninger af patienter i kritisk tilstand går via den vagthavende læge på akutlægebilen. Det er så akutlægen, som sammen med sygehusets læge afgør, på hvilket niveau overførslen skal ske – altså om patienten skal ledsages af læge, paramediciner eller ambulancebehandler. Det er et effektivt system, der friholder akutlægebilen til de opgaver, hvor der virkelig er brug for en læge, og derfor undrer de paramedicinere, der bemander lægebilen som lægeassistenter, sig over, at Region Hovedstaden ikke vil bruge samme system i resten af regionen.

Præhospital

Hovedstadens taxaer er hurtigere end ambulancerne

Hvis du bor i København og tilkalder både en ambulance og en taxa, så vil taxaen være fremme væsentligt hurtigere end Region Hovedstadens ambulance. Fra taxaen er ankommet, vil der faktisk gå næsten 1½ minut, indtil også ambulancen dukker op. Og selv hvis man forlader København og i stedet kigger på tallene for Vestegnen, så er taxaen stadig hurtigere end ambulancen.

Præhospital

50 mio. kr. til flere akut- og lægebiler – måske

Regeringen vil muligvis bruge 50 mio. kr. ekstra om året på nye akut- og lægebiler. I den nye finanslovsaftale mellem regeringen og Enhedslisten er de 50 mio. kr. afsat som en reserve, men det bliver op til regeringens akutudvalg at tage stilling til, om der er behov for pengene. Finanslovsaftalen indebærer også, at der afsættes færre penge til lægehelikoptere, end regeringen havde lagt op til, men at der som noget nyt bevilges et millionbeløb til en helt særlig vagtcentral.