Politi

Lovændring skal tvinge beredskaber til at anvende radionet

Når det igangværende udbud af et fælles radionet for beredskabet er afsluttet i løbet af foråret, så vil alle landets kommuner og regioner være forpligtede til at anvende det nye radionet, når de løser beredskabsopgaver. Det samme gælder for de private virksomheder, som løser beredskabsopgaver for det offentlige. Det er hovedindholdet i et nyt lovforslag, som Forsvarsministeriet forventer at fremsætte i februar 2007. Lovforslaget indebærer også, at forsvarsministeren bliver bemyndiget til at forpligte andre til at anvende radionettet.

Præhospital

Næppe stort problem med natflyvning for lægehelikoptere

Hvis det kun er manglende GPS-oplysninger om f.eks. el-ledninger, der forhindrer de kommende lægehelikoptere i at flyve om natten, så kan problemet sagtens løses i god tid inden helikopterne sættes i drift. Faktisk kan det nødvendige datasæt til GPS-navigationssystemer skabes på bare to-tre måneder, og det vil endda være en økonomisk overkommelig opgave.

Brandvæsen

Nytårsaften med angreb mod brandfolk

Både i København, Århus og Slagelse blev brandfolk nytårsaften angrebet i forbindelse med slukningsopgaver. I Slagelse rykkede brandvæsenet flere gange ud til brændende containere, men brandvæsenet blev mødt af ca. 50 unge andengenerations-indvandrere, der kastede med sten. Det fik brandfolkene til at forlange politieskorte, men da politiet stillede med fire patruljevogne blev de også mål for stenkast og kanonslag, ligesom stenkastene mod brandvæsenet fortsatte.