Brandfolk vrede over flytning af tankvogn

Google Streetview
Brandstationen i Hundested.

I dag råder beredskabet i Halsnæs Kommune over i alt fire tankvogne, fordelt med to i Hundested og to i Frederiksværk. Men mens de to tankvogne i Hundested er af nyere dato, så er begge tankvogne i Frederiksværk ældre og nedslidte. Den ene tankvogn i Frederiksværk må nu skrottes, og derfor vil kommunen flytte en af Hundesteds tankvogne til Frederiksværk – selv om Beredskabsstyrelsen anbefaler, at der er to tankvogne på hver station. Kommunens beslutning falder ikke i god jord hos brandfolkene.

Det er vigtigt med rigeligt med vand til brandslukning, og der er behov for to vandtankvogne i både Hundested og Frederiksværk. Vi brandfolk mener, at det blot er at flytte problemet, når man vælger at flytte en tankvogn til Frederiksværk. Løsningen er naturligvis at investere i en ny vandtankvogn, som station Frederiksværk har savnet i mange år”, siger brandfolkenes tillidsrepræsentant, Morten Andersen, til Frederiksværk Ugeblad.

“Vi har gjort ledelsen opmærksom på, at det er en forkert beslutning, de har valgt. Problemet er, at vandforsyningen i det gamle Hundested ikke er god. Ved større brande, hvor der skal bruges meget vand, har vi ikke mulighed for assistance andre steder fra end Frederiksværk. En tankvogn kan vel levere vand i ca. 15 minutter, inden den skal tankes igen, men der går nok 20-25 minutter fra der er kaldt assistance, til en tankvogn fra Frederiksværk kan være fremme. Og hvis det er myldretiden, vil det tage endnu længere tid”, siger Morten Andersen. “Hvor meget vand der skal til, kan man få en fornemmelse af ved at kigge på branden i Asserbo. Her var der fire vandtankvogne i gang – to fra Hundested, en fra Frederiksværk og en fra Helsinge – og der blev også taget vand fra en lokal brandhane, som gav godt”, fortæller Morten Andersen til Frederiksværk Ugeblad.

“Jeg kan godt forstå, at man er ked af, at man ikke kan få lov at holde på det, man har været med at bygge op i Hundested. Indtil videre har vi tre tankvogne, og jeg er nødt til at være ansvarlig og placere disse tankvogne strategisk korrekt, og det er med en ny tankvogn på hver station. Vi er én kommune og et brandvæsen nu, og borgerne i f.eks. Liseleje og Ølsted har krav på samme service som i Hundested”, siger konstitueret beredskabschef Lene Sandberg.

Brandfolkene bakkes op af Beredskabsstyrelsen, som i en udtalelse om den disikobaserede dimensionering bl.a. skriver: “Visse steder i udrykningsområderne er der meget dårlig vandforsyning til brandslukningen. Det har derfor beredskabsfagligt været vurderingen, at der er behov for 2 vandtankvogne på både beredskabsstationen i Frederiksværk og i Hundested. Et nyt planforslag bør indeholde en mere detaljeret analyse af, hvorledes der opnås en tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Indtil denne analyse foreligger, vil der efter Beredskabsstyrelsens opfattelse fortsat være behov for 2 vandtankvogne på begge stationer”.

Lene Sandberg ønsker ikke at kommentere Beredskabsstyrelsens brev, hvori der anbefales to tankvogne hvert sted, men hun oplyser, at en ny fjerde tankvogn er på ønskesedlen til politikerne, der snart skal i gang med at lægge budget for 2008. Blandt budgetønskerne er også en drejestige og nyt radiokommunikationsudstyr.

Annonce