Kan spare en femtedel ved at hjemtage servicering af brandmateriel

Randers Brandvæsen vil kunne servicere brandmateriellet på de kommunale institutioner og virksomheder langt billigere end Randers Kommunes nuværende leverandører, Lotek og Falck. Derfor vil kommunen hjemtage opgaven.

I dag har Randers Kommune kontrakt med Lotek og Falck om servicering af brandmateriellet på de kommunale institutioner og virksomheder, herunder indkøb af nyt brandmateriel samt ombytning og trykprøvning af brandmateriel.

Falck er den største leverandør med kontrakt på servicering af 1.650 forskellige brandslukningsenheder, mens Lotek står for 96 enheder. Det får de to leverandører i alt ca. 233.000 kr. for om året. Men beregninger fra Randers Brandvæsen viser, at brandvæsenet selv kan løse opgaven langt billigere end Lotek og Falck.

Ifølge brandvæsenets beregninger vil der kunne spares 18 % på at hjemtage serviceringen af brandmateriellet. Dertil kommer, at kommunen ved at hjemtage opgaven kan slippe for omkostningerne ved at udbyde opgaven hvert 3. eller 4. år.

Desuden peger Randers Brandvæsen på, at brandvæsenet i dag tilbyder førstehjælpskurser og kurser i elementær brandbekæmpelse i Randers Kommune, og at en større kontaktflade i forhold til kommunale institutioner og virksomheder vil skabe synergieffekt i forhold til løsning af begge opgaver, herunder beredskabsplanlægning, evakueringsøvelser samt undervisning i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Også når det gælder førstehjælpsudstyr kan hjemtagningen sikre en mere rationel drift. Randers Kommune har nemlig i dag mulighed for gratis opfyldning af førstehjælpskasser som led i kommunens Falck-abonnement, men kommunens indkøbskontor har flere eksempler på, at institutionerne ikke bruger den mulighed – men i stedet køber genopfyldning. Brandvæsnet vil kunne koordinere denne opgave, så genopfyldning af førstehjælpskasser altid sker gratis i forbindelse med serviceeftersyn af brandmateriel.

I øvrigt viser Randers Brandvæsens kontakt til andre kommuner, som også har hjemtaget opgaven, at det efterfølgende har vist sig, at det antal brandslukningsenheder, som der er behov for, faktisk falder, når opgaven varetages af det kommunale beredskab. Erfaringerne viser nemlig, at der med private leverandører har været en tendens til overnormering af materiel samt til at gamle enheder ikke er blevet taget ned løbende, når der ikke længere er behov for dem.

Det er politikerne i Randers Kommune, som på et senere tidspunkt skal tage stilling til, om opgaven skal hjemtages, eller om der skal gennemføres et udbud.

Annonce