Falck får 10-årig kontrakt med Jammerbugt Kommune

Falck vil om kort tid vil kunne indgå en ny brandslukningskontrakt med Jammerbugt Kommune med en varighed på hele 10 år. Ved at vælge en kontrakt med en så lang varighed kan kommunen spare ca. 90.000 kr. om året.

Jammerbugt Kommunes nuværende kontrakt med Falck udløber ved årsskiftet, og den har derfor været udbudt efter reglerne i den danske tilbudslov. Udbuddet har omfattet driften af kommunens fire beredskabsstationer, som er placeret i Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro. Alle fire stationer råder over et enkelt slukningstog og rykker ud med seks mand – dog kun fire mand ved reducerede udrykninger.

Falcks tilbud på en ny kontrakt ligger indenfor kommunens nuværende budget, hvis kommunen vel at mærke vælger den 10-årige kontrakt.

Når en kontrakt, der først udløber i 2022, er billigere for kommunen, så skyldes det, at Falcks investeringer i stationsbygninger og materiel kan afskrives over en længere periode. Desuden opnår kommunen sikkerhed for, at priserne i kontraktperioden ikke stiger, men kun pristalsreguleres.

Den nye kontrakt vil indebære, at 1. køretøj på alle brandstationerne skal afgå efter 5 minutter, mens 2. og 3. køretøj først skal afgå efter 6 minutter. Falck må dog være op til 1 minut længere om at rykke ud ved op til 10 % af udrykningerne. Hvis der er større afvigelser end det, skal Falck udarbejde en handlingsplan, som skal sendes til kommunen.

Kommunen overtager autosprøjte

Det er Falck, som ejer alle fire brandstationer og størstedelen af køretøjerne, men kommunen ejer selv tanksprøjterne i Brovst og Pandrup og et multikøretøj i Brovst.

Fra årsskiftet overtager kommunen desuden Falcks nuværende autosprøjte i Aabybro, der stammer fra 2009. Kommunen betaler 1,32 mio. kr. for autosprøjten, hvorefter kommunen – som mange andre kommuner – leaser køretøjet, hvilket giver kommunen en besparelse i forhold til at leje køretøjet af Falck.

Falck står for at vedligeholde og udstyre alle køretøjer, også de kommunalt ejede.

Den nuværende tankvogn i Brovst skal snarest og senest ved udgangen af 2012 udskiftes, men hvilken type køretøj, som der bliver tale om, skal Falck og kommunen forhandle på et senere tidspunkt.

Kontraktsum på 6,4 mio. kr.

Jammerbugt Kommune skal fremover betale Falck 1,4 mio. kr. for driften af brandstationen i Brovst, hvortil kommer driftsudgifter for tankvogn (46.000 kr.), tanksprøjte (83.000 kr.) og multi-køretøj (75.000 kr.) samt udgifter til redningsbåd (88.000 kr.).

I Fjerritslev vil stationsdriften koste 1,3 mio. kr., mens tankvognen koster 43.000 kr. og autosprøjten 137.000 kr. I Pandrup skal kommunen årligt betale 1,4 mio. kr. for stationsdriften, 77.000 kr. for vandtankvogn og 83.000 kr. for tanksprøjten. Endelig betales der 1,3 mio. kr. for stationen i Aabybro og 78.000 kr. hver for tankvogn og autosprøjte.

I alt bliver den årlige kontraktsum på 6,4 mio. kr., hvilket inkluderer en rabat til kommunen på 117.000 kr. for helårlig forudbetaling.

Der indgår i kontrakten en særlig vederlagsaftale mellem Falck og Jammerbugt Kommune, som indebærer, at den faste betaling omfatter 150-200 udrykninger. Hvis der kommer flere end 200 udrykninger, skal kommunen betale 3.700 kr. for hver ekstra udrykning. Er der omvendt under 150 udrykninger, skal Falck tilbagebetale 3.700 kr. pr. udrykning til kommunen.

Annonce