Præhospital

Norge: Vagtskifte under udrykning – men ikke grundlag for fyring

Det var i strid med lovgivningen, da ambulancetjenesten i Oslo fyrede en paramediciner, efter at han under en akut udrykning til et slagtilfælde kørte til ambulancestationen for at gennemføre et vagtskifte. Selv om vagtskiftet forsinkede hjælpen til patienten, var det det ifølge byretten i Oslo ikke tilstrækkeligt klart for paramedicineren, at AMK-vagtcentralen havde afvist ønsket om et vagtskifte inden udrykningen gennemførtes, ligesom arbejdsgiveren begik en række fejl i behandlingen af sagen.

Google Maps
Brandvæsen

Frederiksbergs beredskabschef fratræder

Undersøgelsen af den anonyme beskyldning om embedsmisbrug, som i december blev rettet mod Frederiksberg Kommunes beredskabschef, bliver ikke afsluttet. Det sker efter at beredskabschef Tommy Sillemann har valgt at opsige sin stilling, fordi han vurderer, at det oven på beskyldningerne ville blive for vanskeligt at genoprette tilliden og et godt internt samarbejde i brandvæsenet. Tommy Sillemann fratræder formelt ved udgangen af marts, men indtil da vil han være fritstillet.

Brandvæsen

Padborg får ny brandstation til 5 mio. kr.

Til december vil Aabenraa Kommune efter planen kunne tage en ny, stor brandstation i Padborgs industriområde i brug. Den nye station skal samle mandskab og materiel fra tre frivillige brandværn, der lægges sammen i forbindelse med flytningen. Aabenraa Kommune investerer 5 mio. kr. i projektet, og for de penge får kommunen en brandstation på 650 m2 med et indskudt dæk på yderligere 200 m2.

Præhospital

Forvirring om akutlægehelikopteres effekt

Redder en akutlægehelikopter stribevis af liv? Eller er der tværtimod ikke nogen målbar effekt? Spørgsmålet er blevet mere åbent, efter at det er kommet frem, at forskerne bag en ny evalueringsrapport så sent som en måned før rapportens offentliggørelse mente, at lægehelikopteren i Ringsted ikke havde reduceret dødeligheden, mens de i den endelige rapport konkluderer, at helikopteren har medført en markant lavere dødelighed. Men Trygfonden, der har finansieret såvel helikopteren som evalueringen, betegner kritikken af evalueringsrapporten som fejlbehæftet, og fonden mener, at kritikken er led i en politisk agenda og har til formål at skabe negativ omtale af akutlægehelikopterens virke.

Brandvæsen

Beredskabscenter Aalborg fyrer seks medarbejdere

Beredskabscenter Aalborg er gået ind i 2012 med røde tal på bundlinjen, og samtidig er der udsigt til et frafald af serviceopgaver og til at flere opgaver skal i udbud. Konsekvensen er, at beredskabscenteret må nedlægge omkring 10 fuldtidsstillinger. I denne måned har seks medarbejdere fået besked om, at de vil blive afskediget, mens de øvrige nedskæringer klares ved naturlig afgang. Desuden nedlægges tre stillinger som deltidsbrandfolk på brandstationen i Nibe.

Autohjælp

Redningskorps Danmark og norske Viking indleder samarbejde

Konkurrencen på det danske marked for autohjælp, ambulancekørsel og brandslukning ser nu ud til at blive intensiveret, efter at Redningskorps Danmark har indledt et samarbejde med den norske redningskoncern Viking, som er Falcks største konkurrent i Norden. I hvert fald forventer Redningskorps Danmark, at det nye samarbejde vil give selskabet bedre muligheder for at vinde udbud på beredskabsområdet.

Præhospital

Rapports konklusion om lægehelikopter blev ændret fra negativ til positiv

I januar præsenterede Dansk Sundhedsinstitut den længe ventede evaluering af Danmarks første lægehelikopter, og selv om den samlede konklusion kun var en lunken anbefaling af lægehelikopterordninger, så konkluderede forskerne bag rapporten dog meget klart, at brugen af lægehelikopteren i Region Hovedstaden og Region Sjælland havde resulteret i en markant lavere dødelighed for især traumepatienter. Men nu viser det sig, at den oprindelige udgave af evalueringsrapporten faktisk indeholdt den stik modsatte konklusion, nemlig at akutlægehelikopteren ikke havde givet nogen mærkbar reduktion i patienternes dødelighed.

Brandvæsen

Beredskabsstyrelsen afviser nedgradering af Odsherred-brandstationer

En nedgradering af brandstationen i enten Asnæs eller Nykøbing Sjælland til hjælpebrandstation vil ikke blive godkendt af Beredskabsstyrelsen, og hvis kommunen alligevel gennemfører nedgraderingen, vil Beredskabsstyrelsen indbringe kommunen for Statsforvaltningens kommunaltilsyn. Det var ifølge Odsherred Kommune meldingen fra Beredskabsstyrelsens distriktsbrandinspektør, da kommunen forelagde forskellige sparemuligheder. 

Præhospital

Ønsker samarbejde med region om nødbehandlerbil i Hundested

Siden 2006 har Hundested haft en nødbehandlerbil, som bemandes af de lokale brandfolk. Men selv om det præhospitale beredskab er regionens ansvar, er det Halsnæs Kommune, der betaler de ca. 650.000 kr., som nødbehandlerbilen koster om året. Kommunen havde forventet, at halvdelen af udgifterne fra 2011 og frem ville blive dækket af den statslige akutpulje, men kommunen fik afslag, og nu vil man så i stedet have en samarbejdsaftale med Region Hovedstaden. Hidtil har regionen dog ikke reageret på kommunens henvendelser.

Præhospital

Redningshelikoptere trænede farlige snelandinger

De seneste to vintre med meget sne har givet piloterne på Forsvarets redningshelikoptere en ny udfordring at forholde sig til. Landing i høj sne pisker nemlig så meget sne op, at piloterne kan miste orienteringen. Situationen minder lidt om at lande i sand – noget, som faktisk har kostet det britiske Royal Airforce to styrtede helikoptere i Afghanistan. Det er baggrunden for, at Eskadrille 722 for nylig trænede snelandinger i Norge.