Padborg får ny brandstation til 5 mio. kr.

Til december vil Aabenraa Kommune efter planen kunne tage en ny, stor brandstation i Padborgs industriområde i brug. Den nye station skal samle mandskab og materiel fra tre frivillige brandværn, der lægges sammen i forbindelse med flytningen. Aabenraa Kommune investerer 5 mio. kr. i projektet, og for de penge får kommunen en brandstation på 650 m2 med et indskudt dæk på yderligere 200 m2.

Den nye brandstation i Padborg bygges på en kommunal grund på ca. 4.800 m2 ved Omfartsvejen i byens industrikvarter. Grunden forsynes med et 2 meter højt trådhegn. Selve brandstationen får tre store porte på forsiden og en enkelt port på bagsiden. Ifølge de foreløbige planer indrettes der på stationens 1. sal et stort lokale, der kan anvendes til undervisning for 40-60 personer eller til socialt samvær for 70-80 personer. I alt er garagen på 450 m2, mens mandskabs- og velfærdsfaciliteter er på 200 m2.

Grunden stilles vederlagsfrit til rådighed, mens selve byggeriet har et budget på 5 mio. kr. Kommunen forventer, at driftsudgifterne pr. år vil være på 97.000 kr., hvilket er baseret på, at brandfolkene selv står for indvendig og udvendig renholdelse og vedligeholdelse – og dermed sikrer kommunen en besparelse på små 150.000 kr. om året.

Brandstationen i Padborg skal huse et nyt frivilligt brandværn, som bliver en sammenlægning af brandværnene i Bov-Padborg, Frøslev og Vejbæk. De tre nuværende brandstationer vil herefter kunne sælges.


Foreløbig tegning af den nye brandstation.
Illustration: Aabenraa Kommune og Arkitekttegnestuen Aabenraa


Foreløbig tegning af den nye brandstations stueetage.
Illustration: Aabenraa Kommune og Arkitekttegnestuen Aabenraa


Foreløbig tegning af den nye brandstations 1. sal med to forskellige indretninger.
Illustration: Aabenraa Kommune og Arkitekttegnestuen Aabenraa


Foreløbig tegning af den nye brandstations facader.
Illustration: Aabenraa Kommune og Arkitekttegnestuen Aabenraa

 

Annonce