Google Streetview
Brandvæsen

Brandfolk er meget bekymrede over planlagte nedskæringer

Brandfolkene hos Gribskov Brandvæsen, der har stationer i Helsinge og Gilleleje, ser med stor bekymring på kommunens forestående revision af dimensioneringsplanen for beredskabet. Planen vil nemlig indebære en række nedskæringer i brandvæsenet, som mister sin slangetender, ligesom overgangen til mindre tankvogne vil føre til, at den samlede vandmængde, som brandvæsenet kan fremføre, over en årrække vil være blevet reduceret med 11.000 liter.

Præhospital

Laserangreb på redningshelikoptere kan få fatale konsekvenser

De seneste uger er to danske redningshelikoptere blevet angrebet med laserlys, mens de har været på opgaver. Det får nu Flyvevåbnet til at advare om, at den form for angreb, der blænder piloterne, kan få fatale konsekvenser. Angrebene er især farlige for redningshelikopterne, fordi de ofte befinder sig i lav højde, hvor piloterne skal holde særligt øje med forhindringer som træer, bygninger og højspændingsledninger.

Præhospital

Debat: Læger kritiserer Region Sjælland – ikke paramedicinere

Det optimale præhospitale beredskab fås ved, at paramediciner og akutlæge supplerer hinanden i akutbehandlingen. Det skriver formanden for Lægeforeningen Sjælland, Jette Nielsen, i dette debatindlæg, hvor hun understreger, at Lægeforeningens kritik af det sjællandske akutberedskab kun er rettet mod Region Sjælland, og at det derfor er useriøst, når lægerne beskyldes for at udsætte paramedicinerne for en hetz.

Politi

Vagtcentrals melding om drab var en misforståelse

Politiet har den seneste tid påpeget, at det efter overgangen til sundhedsfaglig visitation kan være svært for politiet at finde ud af, om 112-opkald om tilskadekomst i virkeligheden handler om voldstilfælde. Lørdag slog Region Syddanmarks AMK-vagtcentral imidlertid alarm til politiet, da en sygeplejerske mente, at en anmelder tilstod et drab. Det viste sig dog at være en misforståelse.

Præhospital

Redningshelikoptere har kun erstattet akutlægehelikoptere få gange

Selv om Flyvevåbnets store redningshelikoptere har bedre muligheder for at operere under dårlige vejrforhold end de to akutlægehelikoptere, som er indsat i Ringsted og Karup, sker det sjældent, at regionerne tilkalder redningshelikoptere i de situationer, hvor akutlægehelikopterne ikke kan flyve. Det sker også meget sjældent, at der tilkaldes en redningshelikopter, når akutlægehelikopteren er optaget.

Præhospital

Falck skal have 30 mio. kr. mere end konkursramt konkurrent

Torsdag overtog Falck med kort varsel ambulancekørslen i Region Skåne, efter at regionens primære ambulanceentreprenør, Sirius Humanum, var gået konkurs. Men konkursen bliver dyr for Region Skåne, der over de næste 1½ år må betale Falck omkring 30 mio. svenske kr. mere end, hvad Sirius Humanum ellers skulle have haft.

Google Maps
Brandvæsen

Fyrede deltidsbrandfolk overtager brandvæsens løfteopgaver

Ved årsskiftet nedlagde Vestegnens Brandvæsen et slukningstog og fyrede samtlige 18 deltidsbrandfolk. Samtidig opgav brandvæsenet en række serviceydelser for i stedet at koncentrere sig om kerneydelserne i form af brand og redning. Men nu har omkring halvdelen af de fyrede brandfolk indgået aftale med fem vestegnskommuner om at varetage en af de serviceopgaver, som brandvæsenet opgav, nemlig løfteopgaverne.

Brandvæsen

Planer om ny brandstation i Horsens

Den nuværende brandstation i Horsens trænger til en større renovering, og det har sat gang i planer om en ny brandstation, der i givet fald skal indrettes i forbindelse med Horsens Kommunes driftsgård. Det vil kræve en investering på 17 mio. kr., men på en række områder kan der etableres samdrift mellem brandvæsenet og driftsgården, således at der blandt andet kan spares 2,5 årsværk. På sigt vil besparelsen blive på 2,6 mio. kr., men i første omgang vil der være en del ekstraudgifter, blandt andet fordi der vil skulle opretholdes en hjælpestation på den nuværende brandstation, indtil der om 5-7 år er nok deltidsbrandfolk, som bor og arbejder i nærheden af den nye station.