Præhospital

Region Nordjylland har startet forberedelserne til næste ambulanceudbud

Region Nordjyllands nuværende ambulancekontrakt med Falck udløber i marts 2014, og dermed skal ambulancekørslen i udbud i løbet af 2013. Regionen har derfor startet forberedelserne til det nye udbud, hvor en række spørgsmål skal afklares. Regionen overvejer således, om man skal gå væk fra den nuværende model, hvor ambulanceoperatøren bestemmer antallet af ambulancer og deres placering, og det overvejes, om der skal indføres maksimale responstider. Samtidig kan udbuddet betyde, at de nuværende akutbiler nedlægges, og at ambulancer bemandes med paramedicinere. Og så vil regionen gerne have ændret behandleruddannelsen fra en transportuddannelse til en sundhedsuddannelse, der koordineres med SOSU-uddannelserne.

Brandvæsen

Brandvæsens skybrudsindsats kostede 805.000 kr.

Da Falster i august 2011 blev ramt af et kraftigt skybrud, fik Guldborgsund Redningsberedskab en central rolle i arbejdet med at udbedre skaderne – og herunder sikre, at en oversvømmelse af spildevandssystemet ikke førte til forurening. Der blev etableret en række pumpesteder, hvor vand fra spildevandsbrønde blev pumpet direkte ud i afvandingskanaler, og i en uge arbejdede beredskabets medarbejdere og frivillige sammen med mandskab fra Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet om den omfattende pumpeopgave. Nu er regnskabet for indsatsen så gjort op, og den samlede regning lyder på 805.000 kr.

Præhospital

Akutlægehelikoptere har ikke givet færre ambulanceflyvninger for Flyvevåbnet

Indsættelsen af akutlægehelikoptere har ikke haft nogen mærkbar indflydelse på det antal ambulanceflyvninger, som Flyvevåbnets redningshelikoptere udfører. Sidste år havde de store Merlin EH-101 redningshelikoptere således 483 ambulanceflyvninger, og det er kun et lille fald i forhold til 2010 og næsten det samme antal som i 2009. Ambulanceflyvninger er dermed fortsat redningshelikopternes største opgave, der tegner sig for næsten 2/3 af alle flyvninger.

Præhospital

Paramedicinere har svært ved at se det kritisable i lægers cases

De to seneste cases, som de sjællandske læger har fremlagt som led i deres kritik af Region Sjællands præhospitale beredskab, giver ikke anledning til bekymring hos paramedicinernes organisation, Dansk Paramedicinsk Selskab. Tværtimod mener paramedicinerne, at lægernes cases viser, at paramedicinerne i samarbejde med primærambulancen og cardiologer har behandlet patienter med blodprop i hjertet helt i overensstemmelse med den praksis, som Dansk Cardiologisk Selskab anbefaler.

Google Maps
Brandvæsen

Nyt brandmuseum på Frederiksberg

Torsdag fik Frederiksberg sit eget brandmuseum i form af en nyindrettet museumsremise på Frederiksberg brandstation. I den nye museumsremise viser Frederiksberg Brandvæsen, hvordan en brandstation var indrettet i perioden fra omkring 1890 til 1920. Perlen i samlingen er Frederiksbergs dampsprøjte fra 1902, der er blevet sat blot i stand, men museet omfatter også andet materiel, udstyr og uniformer.

Autohjælp

Reddere har fået ny overenskomst

De ca. 4.000 Falck-reddere, som er organiseret i 3F, har fået en ny to-årig overenskomst. Den nye overenskomst, der er indgået mellem Falck og 3F, byder på beskedne lønstigninger, da reddernes overenskomst i store træk følger de forlig, der tidligere er indgået på transportområdet. Reddernes grundløn stiger med 1,60 kr. pr. time i 2012 og med 1,85 kr. i 2013. Genetillæggene stiger med 1,4 procent i både 2012 og 2013, og det samme gælder for kvalifikationstillæggene.

Præhospital

Reddere kalder lægekritik for en offentlig hetz mod paramedicinerne

Den fortsatte lægekritik af Region Sjællands nye præhospitale setup frustrerer i høj grad de paramedicinere, som har erstattet lægerne i beredskabet, og som dermed – tilsigtet eller utilsigtet – bliver ramt af lægernes kritik. Reddernes Udviklingssekretariat betegner nu kritikken som en utilstedelig offentlig hetz mod paramedicinerne, og 3F frygter, at paramedicinernes anseelse i befolkningen bliver skadet.