Præhospital

Borgere på Samsø og i Randers ringer oftest efter ambulancen

I Region Midtjylland er det borgerne i Samsø og Randers kommuner, som oftest ringer efter en ambulance. Faktisk er antallet af ambulanceudrykninger pr. 1.000 indbyggere over 50 % højere i Randers end i Favrskov Kommune, der har det laveste antal udrykninger. En del af forklaringen kan være, at der er forskel på aldersfordelingen i kommunerne, hvor Favrskov Kommune har færre borgere, der er over 65 år. Samsø Kommune er også topscorer, når det gælder antallet af lægehelikopterassistancer, mens Norddjurs har flest lægebilsassistancer.

Præhospital

Frygter at Sveriges næststørste ambulanceoperatør er ved at gå konkurs

Den næststørste ambulanceoperatør i Sverige, Sirius Humanum, har store økonomiske problemer, og der er frygt for, at selskabet – der blandt andet står for ambulancekørslen i størstedelen af Skåne – kan være på vej mod en konkurs. Sirius Humanum har meddelt medarbejderne, at de på grund af selskabets nuværende situation ikke skal forvente nogen lønstigning i år, hvilket yderligere har sat gang i rygterne om de økonomiske problemer, og mandag havde Sirius Humanum så et krisemøde med Region Skåne.

Brandvæsen

Afgangstider skal nu drøftes mellem partierne bag beredskabsaftalen

Sidste år var meldingen fra Forsvarsministeriet, at en afskaffelse af kravet om en afgangstid for brandudrykningerne på højst 5 minutter var nært forestående, men nu er sagen tilsyneladende sparket til hjørne. I hvert fald vil forsvarsminister Nick Hækkerup (S) først drøfte sagen med de politiske partier, som står bag den nuværende beredskabsaftale – og dermed skal de enkelte partier tage stilling til, om der fortsat skal stilles krav til afgangstiderne.

Autohjælp

Falck fik travl start på 2012

Årets første måneder har været præget af hård frost, og det har givet Falck sved på panden. Siden årsskiftet har Falck således haft 24.554 starthjælpsture, 18.595 biler er blevet repareret på stedet og redderne har udskiftet 2.465 gamle batterier. Og netop batteriskifte har været en stor succes i den kolde tid, fortæller Falcks autochef, Morten Svith Rosenlund: ”Rigtig mange problemer kan løses på stedet ved at skifte batterier. Men også reparationer af knækkede ledninger, dårlige stelforbindelser og utætte slanger sparer kunderne tid og måske også værkstedsudgifter”.

Præhospital

Familiefar blev irriteret over redningshelikopter: Lyste med laserpen mod piloter

En redningshelikopter fra Flyvevåbnet blev mandag aften sat ind i eftersøgningen af en 71-årig kvinde, der var forsvundet fra sit hjem i Lind ved Herning. Larmen fra helikopteren hidsede imidlertid flere af de lokale borgere op, og politiet modtog adskillige klager over, at eftersøgningsindsatsen gjorde det umuligt at sove. En familiefar i Lind valgte imidlertid at tage ekstreme metoder i brug: Han fandt en laserpen frem og lyste mod helikopteren og piloterne.

Præhospital

Debat: Reddere er enige i at vestjyder snydes for akutbehandling

I et tidligere debatindlæg har narkoselæge Bo Nees Iversen kritiseret det vestjyske akutberedskab, der efter hans mening burde organiseres på samme måde som i resten af Region Midtjylland – det vil sige med akutlægebiler, der bemandes med en redder og en narkoselæge. I lokale medier har områdets præhospitale leder afvist kritikken, men det undrer reddernes fællestillidsmand, Jan H. Lauvring, der i dette indlæg erklærer sig enig med Bo Nees Iversen.

Brandvæsen

Stor usikkerhed om afskaffelse af krav til brandvæsenernes afgangstider

For et år siden meddelte Forsvarsministeriet, at ministeriet i en kommende bekendtgørelse ville afskaffe kravet om, at brandudrykningerne skal afgå fra brandstationen senest 5 minutter efter modtagelsen af alarmen. Kort tid efter blev den nye bekendtgørelse også sendt i høring, men siden da er der ikke sket noget, og selv beredskabets centrale myndighed, Beredskabsstyrelsen, kender i dag ikke status på bekendtgørelsen – sagen ligger nemlig i Forsvarsministeriet. Imens skaber usikkerheden på området store problemer hos en række kommuner, som er i gang med at revidere deres dimensioneringsplaner, men som ikke ved, om kravet om en afgangstid på 5 minutter bliver afskaffet eller ej. Senest er Køge Kommune blevet tvunget til at opgive en dimensioneringsplan, som ellers var godkendt af byrådet.

Præhospital

Samlet byråd tog førstehjælpskursus

Stort set alle medlemmer af byrådet i Frederikshavn Kommune mødte i sidste uge op til et fælles førstehjælpskursus, hvor de lærte at yde hjerte-lunge-redning. Førstehjælpskurset for politikerne var led i projektet ”Parat til hjertestart”, som er et samarbejde mellem Hjerteforeningen, TrygFonden, Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune. Målet er at øge chancerne for at overleve et hjertestop ved, at så mange som muligt af Frederikshavn Kommunes borgere bliver uddannet i førstehjælp.

Præhospital

Debat: Kvaliteten af det præhospitale beredskab i Vestjylland er for dårlig

I forrige uge fortalte vestjyske ambulancelæger, at de bliver brugt for ofte i beredskabet. Men faktisk er der store problemer med kvaliteten af det vestjyske beredskab, hvor ambulancelægerne f.eks. ignorerer udkald til hjertestop og i stedet kun afsender en anæstesisygeplejerske. Beredskabet bør derfor ændres, så de sygeplejerskebemandede akutbiler nedlægges, mens der på samme vis som i resten af Region Midtjylland indføres akutlægebiler, som bemandes med en redder og en anæstesilæge, som ikke samtidig skal varetage opgaver på sygehuset. Det skriver narkoselæge Bo Nees Iversen i dette debatindlæg.