Reddere kalder lægekritik for en offentlig hetz mod paramedicinerne

Den fortsatte lægekritik af Region Sjællands nye præhospitale setup frustrerer i høj grad de paramedicinere, som har erstattet lægerne i beredskabet, og som dermed – tilsigtet eller utilsigtet – bliver ramt af lægernes kritik. Reddernes Udviklingssekretariat betegner nu kritikken som en utilstedelig offentlig hetz mod paramedicinerne, og 3F frygter, at paramedicinernes anseelse i befolkningen bliver skadet.

Udmeldingen fra Reddernes Udviklingssekretariat og 3F kommer efter mange uger med en nærmest konstant kritik fra en gruppe af læger, som indtil sidste forår bemandede akutlægebiler i Region Sjælland. Nu er akutlægebilerne nedlagt og erstattet af paramedicinerbiler.

Men reddernes organisationer er bekymrede over den virkning, som lægernes kritik kan få på paramedicinernes anseelse som faggruppe. ”Den måde debatten foregår på, medvirker til at paramedicinernes anseelse i befolkningen bliver påvirket i negativ retning. Vi har her at gøre med en yderst samvittighedsfuld faggruppe, som dagligt udfører et højt fagligt kompetent arbejde til gavn for Danmarks borgere”, siger Palle Thirstrup fra 3F.

”Reddernes Udviklingssekretariat finder det utilstedeligt, at lægerne i Region Sjælland fortsætter deres hetz mod paramedicinerne. Vi må gå ud fra, at lægerne i regionen ved, at der på tirsdag den 6. marts er møde i Regeringens Akutudvalg, som har til opgave at vurdere behovet for flere akut-/lægebiler i landets udkantsområder. Reddernes Udviklingssekretariat vil opfordre til, at man fremover fører diskussioner om bemanding og placering af akutbiler i det forum, hvor det hører hjemme”, lyder det fra Reddernes Udviklingssekretariat.

Annonce