Præhospital

Sundhedsstyrelsen: En ændring af ambulanceuddannelsen skal ikke ske i regionerne

Ambulancebehandleruddannelsen skal ændres fra et være en transportuddannelse til at være en sundhedsuddannelse, så ambulancebehandlerne også kan varetage opgaver på sygehuse og sundhedshuse. Det mener Region Nordjylland, som har indskrevet ønsket i en ny strategisk plan for det præhospitale beredskab. Det får dog Sundhedsstyrelsen til at understrege, at en ændring af uddannelsen bør ske på nationalt plan – og ikke med forskellige uddannelser i de enkelte regioner.

Brandvæsen

Falck levede ikke op til kontrakt ved prøvealarmering

Før sommerferien gennemførte Vejle Kommune en uvarslet prøvealarmering af Falck-stationen i Give, som står for brandslukningen i en del af Vejle Kommune. Prøvealarmeringen viste, at Falcks afgangstid var i overensstemmelse med kontrakten, men også at der manglende en brandmand på udrykningen – hvilket betød, at det ikke havde været muligt at indsætte røgdykkere med sikringshold, hvis der havde været tale om en reel alarm. Desuden manglede der en del materiel på stationens autosprøjte, som var et lånekøretøj.

Google Maps
Brandvæsen

Vil udskifte redningslift med drejestige inden dyrt eftersyn

Sønderborg Kommune var en af de første kommuner, der anskaffede en Bronto Skylift redningslift, men nu skifter kommunen formentlig tilbage til en drejestige. Sidste år var redningsliften til et større eftersyn, der medførte en uventet ekstraudgift på 324.000 kr., og udsigten til, at det næste store eftersyn vil blive væsentligt dyrere, gør, at Sønderborg ønsker at udfase redningsliften til fordel for en ny drejestige.

Brandvæsen

Ny type redningsstige skal forebygge drukneulykker

En ny og mere synlig redningsstige er afgørende for at undgå, at de mange drukneulykker, som hvert år finder sted i danske havne, får dødelig udgang. Derfor har TrygFonden i samarbejde med Arkitektforeningen udskrevet en arkitektkonkurrence om at designe en ny stige, der skal udbredes over hele landet. Målet med konkurrencen er at finde frem til en prototype af en ny stige, der efter en test-periode vil kunne produceres og rekvireres gratis på samme måde, som man kender det fra blandt andet redningskranse.

Præhospital

Ambulance måtte køre på cykelstien ved drukneulykke

Kraftig trafik var medvirkende til, at der gik 9:27 minutter, inden ambulancen var fremme ved en drukneulykke ved Amager Strandpark. Ambulanceredderne skønner, at trafikken forsinkede ambulancen med ca. 3 minutter, og undervejs til strandparken måtte ambulancen køre på cykelstien, fordi biler, der holdt på begge sider af vejen, gjorde det vanskeligt at komme frem.

Præhospital

Falck vil sælge ambulanceabonnementer i Sri Lanka

Inden udgangen af i år vil indbyggerne i Sri Lankas hovedstad, Colombo, få mulighed for at tegne abonnement på akut ambulancehjælp fra Falck. Det danske redningskorps forventer sammen med partneren Med1, at private abonnenter vil gøre det muligt at sende omkring 20 ambulancer, lægebiler og lægemotorcykler på gaden og at ansætte omkring 100 medarbejdere.

Google Maps
Brandvæsen

Vestegnskommuners dimensioneringsplan får Beredskabsstyrelsens blå stempel

Over et halvt år efter at en ny dimensioneringsplan for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre trådte i kraft, har dimensioneringsplanen nu fået Beredskabsstyrelsens blå stempel. Beredskabsstyrelsen har tidligere rettet hård kritik mod kommunerne, fordi de handlede i strid med lovgivningen ved at lade dimensioneringen træde i kraft uden at have fået en udtalelse fra styrelsen, men efter at to tidligere udgaver af dimensioneringsplanen er blevet kasseret, har styrelsen nu accepteret den tredje. Den statslige myndighed sætter dog spørgsmålstegn ved, om en ny aftale med Københavns Brandvæsen faktisk sikrer borgerne på Vestegnen den optimale hjælp.

Præhospital

Umuligt at skaffe læger til ny akutlægebil

Den nye og midlertidige akutlægebil i Holstebro er ikke kommet godt fra start. Lægebilen skulle være startet op fra 1. august 2012, men det har vist sig umuligt at skaffe nok læger til at bemande lægebilen. Trods forsøg på at få læger fra akutlægebilerne i Ålborg, Odense, Kolding og Esbjerg til at hjælpe med bemandingen, så har kun to læger meldt sig, og derfor må Holstebro indtil videre nøjes med en sygeplejerskebemandet akutbil.

Brandvæsen

Vordingborg, Næstved og Slagelse har størst problemer med afgangstiderne

Det er brandvæsenerne i Vordingborg, Næstved og Slagelse kommuner samt på Bornholm, som i øjeblikket har størst problemer med at overholde lovgivningens krav om, at brandudrykningen skal afgå senest 5 minutter efter modtagelsen af alarmen. I Vordingborg var det i 1. halvår kun 58 procent af udrykningerne, som afgik indenfor 5 minutter, mens det på landsplan fortsat var hele 92 procent af udrykningerne, som afgik rettidigt. Se afgangstiderne for alle landets kommuner her.