Brandvæsen

Branden på Avedøreværket er slukket

Efter 12 dages indsats er den omfattende brand på Avedøreværket slukket. Det har været en stor, lang og kompleks indsats fyldt med dilemmaer, men politiet roser samarbejdet mellem de forskellige dele af beredskabet. Alene det statslige beredskab har brugt omkring 8.500 mandskabstimer på indsatsen.

Autohjælp

Redningskorps Danmark overtager autohjælpsstation i Hjørring

Redningskorps Danmark får nu også en station i Nordjylland, efter at man har overtaget en autohjælpsstation i Hjørring, som indtil for nogle måneder siden var station for Dansk Autohjælp. Ifølge Redningskorps Danmark var stationen truet af konkurs, og det førte til forhandlinger mellem det Middelfart-baserede redningskorps og den lokale stationsejer. Resultatet blev, at Redningskorps Danmark overtog stationen, der dermed er blevet redningskorpsets femte station.

Brandvæsen

Brandbilen er fremme på 7 minutter og 51 sekunder

Når alarmen går til en brand-, rednings- eller miljøopgave, så tager det i gennemsnit 7 minutter og 51 sekunder, inden det første brandkøretøj er fremme. Det fremgår af brandvæsenernes udrykningsstatistik for 1. halvår af 2012, der også viser, at der er stor forskel på kommunernes udrykningstider. I kommunen men de hurtigste udrykninger er den gennemsnitlige udrykningstid på kun 4:06 minutter, mens ventetiden er oppe på 12:42 minutter i den kommune, der har de længste udrykningstider.

Præhospital

Vil hellere have læger i lægebiler end på skadestuer

Region Sjælland overvejer at ansætte læger til at bemande skadestuerne i Roskilde og Næstved, selv om det ellers er meningen, at de to skadestuer skal nedlægges. Men Lægeforeningen kalder det en lappeløsning og opfordrer politikerne til i stedet at genindføre lægebiler, så lægerne i højere grad kan hjælpe de mest akut syge og tilskadekomne.

Præhospital

Ønsker at hjemtage ambulancekørsel i Region Sjælland

Hvis det står til Socialdemokraterne i Region Sjælland, så hjemtager regionen ved næste ambulanceudbud driften af ambulancetjenesten i ét af de seks områder, som udbydes. Partiet mener, at ambulancekørsel i regionens eget regi vil være billigere end at lade Falck varetage opgaven, mens de konservative frygter en gentagelse af fiaskoen med Samariten.

Brandvæsen

Alarmopkald fra mand i skorsten varede fire timer

Der var formentlig tale om Danmarkshistoriens længste 112-opkald, da Københavns Brandvæsens alarmcentral lørdag blev ringet op af en mand, som var fanget i en skorsten på Frederiksberg. Den 27-årige mand havde undladt at tage sin medicin i flere dage og i stedet taget amfetamin, og det fik ham til at kravle ned i skorstenen, hvor han sad fast. Det lykkedes ham at ringe 112 fra en medbragt mobiltelefon, men da han ikke vidste, hvor skorstenen befandt sig, varede telefonsamtalen med alarmcentralen fire timer.

Brandvæsen

Alle statslige beredskabscentre deltager i slukningsopgave

Ved middagstid søndag opstod der brand i et transportbånd, som transporterer træpiller til en lagersilo på Avedøreværket. I første omgang så det ud til, at branden kunne begrænses til en lille silo med ca. 14.000 tons træpiller, men senere viste det sig, at der var varmeudvikling i den nærliggende store silo, som rummer et lager på ca. 35.000 ton træpiller. Derfor er slukningsarbejdet stadig i gang, og det er ikke alene Vestegnens Brandvæsen og Københavns Brandvæsen, som er indsat; også Beredskabsstyrelsen har siden søndag assisteret, og i den kommende tid vil alle Beredskabsstyrelsens centre på skift blive indsat på Avedøreværket.

Præhospital

Herning får fast akutlægebil allerede fra 1. september

Region Midtjylland besluttede før sommerferien, at akutlægebilen i Herning fra den 1. januar 2013 skal være fast bemandet med læger døgnet rundt. Samtidig besluttede regionen at nedlægge den sygeplejerskebetjente akutbil i Herning og i stedet anvende ressourcerne på akutlægebilen, så den, som i resten af regionen, kan blive bemandet med både læge og lægeassistent. Men nu fremrykkes den nye lægebil med flere måneder.

Præhospital

Privat firma overtager nedlagt akutbil og opretter station i Karup

Det private firma Ignis Et Aqua, som har hovedkontor i Vallensbæk, har overtaget akutbilen i Karup, der ellers blev nedlagt tidligere på året. Akutbilen skal dog ikke rykke ud til sygdom og tilskadekomst. I stedet vil firmaet satse på at få aftaler med midtjyske kommuner om løft af faldpatienter. Forventningen er, at den nye afdeling i Karup vil få tilknyttet 40 medarbejdere.