Præhospital

Det præhospitale beredskab overtager driften af lægevagten

Fra 1. januar 2014 bliver det Region Hovedstadens præhospitale enhed – Den Præhospitale Virksomhed – som skal drive lægevagten i regionen. Et politisk flertal har besluttet at hjemtage lægevagten, så den ikke længere skal drives af de praktiserende læger, og dermed skal Den Præhospitale Virksomhed fremover står for AMK-vagtcentral, akutlægehelikopter, akutlægebiler, ambulancer og liggende sygetransport samt rådgivning og visitationshjælp via akuttelefonen 1813 – og altså lægevagten.

Præhospital

Anholdt for stenkast mod ambulance

Københavns Politi måtte søndag aften anholde en mand, der havde angrebet en ambulance og smadret dens forrude med en brosten. Ruden var pålagt film, og kun derfor gik stenen ikke igennem ruden. Manden viste sig at have flere tidligere domme for vold samt sigtelser for overtrædelse af straffelovens § 119 om forbrydelser mod personale i offentlig tjeneste. Det fik politiet til at kræve manden varetægtsfængslet.

Brandvæsen

Minister: Medicinske eksperter på banen i sager om brandfolk og kræft

En række brandfolk, som lider af kræft, har fået afslag på erstatning, fordi deres sygdom ikke er blevet anerkendt som en erhvervssygdom. Årsagen er, at det ikke har været muligt at fastslå en årsagssammenhæng mellem deres kræftsygdom og deres arbejde som brandfolk. Men fremover vil Arbejdsskadestyrelsen indhente udtalelser fra medicinske eksperter, herunder forskningschefen i Kræftens Bekæmpelse, når der behandles sager om sager om brandfolk og kræft. Det sker for konkret at få af- eller bekræftet mulige årsagssammenhænge, fortæller beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Brandvæsen

Nyt ressourcekatalog giver overblik over køretøjer og andet materiel

Beredskabsstyrelsen har lanceret et nyt ressourcekatalog. Her kan beredskabschefer, politi, indsatsledere og andre hurtigt få et overblik over beholdning og placering af styrelsens køretøjer og andet materiel, der indgår i katastrofeberedskabet. Kataloget er opdelt i en række hovedkategorier, som letter søgningen. Under de enkelte ressourcer findes desuden en beskrivelse af det pågældende udstyrs anvendelse og vigtigste materielkomponenter samt fotos.

Præhospital

Øget pres på hovedstadens ambulancer

Antallet af ambulanceudrykninger og sygetransporter i Region Hovedstaden lå i 2012 på næsten samme niveau som i 2011. Men de enkelte ture tager længere tid, og det har medført, at det samlede tidsforbrug for ambulancer og sygetransportvogne er steget mærkbart. Det betyder øget pres på ambulancetjenesten, hvor køretøjerne i regionen som helhed nu er på opgaver i 56 timer ekstra hver dag. Det svarer til, at der med et uændret antal køretøjer løses opgaver, som i sig selv ville kræve fire ekstra ambulancer – men nu mener regionen heller ikke, at der kan effektiviseres yderligere.

Præhospital

6.000 borgere er blevet uddannet i hjertelungeredning

Projektet ”Parat til Hjertestart i Frederikshavn Kommune” er halvvejs, og resultaterne tegner lovende. For nylig mødtes 40 nøglepersoner for at evaluere og udveksle erfaringer. Og de kunne glæde sig over, at resultaterne i den grad begynder at indfinde sig: Mere end 6.000 borgere i kommunen er blevet uddannet i hjertelungeredning. 300 hjertepatienter og deres pårørende har fået en tilsvarende uddannelse, og antallet af registrerede hjertestartere på Hjertestarter.dk er gået op med 25 procent i de 11 måneder, projektet har kørt.

Præhospital

Kommunal indsats skal reducere ambulancers GPS-problemer

Under flere udrykninger har problemer med GPS-data gjort det svært for ambulancemandskabet at finde vej, og det kan koste afgørende tid. Derfor har de sydjyske kommuner de seneste år styrket indsatsen for at mindske problemet. ”Vi har intensiveret indsatsen, da vi har fået nogle henvendelser både fra borgere og vagtcentralen, der har undret sig over, at man ikke har kunnet finde ud til en bestemt borger”, fortæller Anne Grethe Rasmussen, der er koordinator på projektet.

Brandvæsen

Brandmand og to elever på sygehuset efter ulykke på brandskole

En 78-årig brandinstruktør og to 19-årige elever blev onsdag bragt til sygehuset efter en ulykke på brandskolen i Svendborg. Instruktøren, der har fungeret som brandmand i over 50 år, fik første- og andengradsforbrændinger på kroppen samt tredjegradsforbrændinger på venstre hånd, hvor han nu skal have en plastisk operation. Eleverne slap uden alvorlige skader.