Præhospital

Læger til region: Få nu søgt om penge til lægebiler

Regionerne kan nu søge om puljemidler til at forbedre deres akutberedskab, og det er en oplagt mulighed, som Region Sjælland bør benytte sig af. Det mener Lægeforeningen, som ønsker, at Region Sjælland skal søge om midler til at akutlægebiler. Lægerne anser nemlig lægebiler for at være uundværlige, hvis det lægelige akutberedskab i Region Sjælland skal bringes op på niveau med akutberedskabet i de øvrige regioner.

Brandvæsen

Biltyv stak af i Falck-bil efter ulykke

En 20-årig biltyv forulykkede tirsdag aften i en stjålet bil, men det stoppede ikke den unge mand, som på ulykkesstedet ved Hørve stjal en Falck-bil, hvorefter han flygtede. Undervejs snittede han en politibil, men ved Svinninge kørte han i grøften med Falck-bilen og blev kort efter anholdt.

Præhospital

Hovedstadens akutberedskab havde 241 utilsigtede hændelser i 2012

Det præhospitale beredskab i Region Hovedstaden registrerede i 2012 i alt 241 utilsigtede hændelser. Endvidere modtog beredskabet 62 klager, hvilket er en del mere end i 2011, hvor der indløb 43 klager. De fleste klager har handlet om vurdering og behandling af sundhedsfaglige 112-opkald på AMK-vagtcentralen, ventetid på ambulance eller sygetransportkøretøj samt ambulancemandskabets håndtering af forløbet på skadestedet eller hos patienten i hjemmet.

Brandvæsen

Deloittes budgetanalyse af beredskabet kostede 9,9 mio. kr.

Sidste år gennemførte Forsvarsministeriet og Finansministeriet en stor budgetanalyse af det danske beredskab. Det vigtigste element i budgetanalysen var en omfattende strukturanalyse med forslag til effektiviseringer, som konsulentfirmaet Deloitte stod bag. Men Deloittes analyse var ikke billig for staten, der har betalt ca. 9,9 mio. kr. til Deloitte. Det svarer til, hvad det ville koste at drive alle de nu nedlagte støttepunktsberedskaber i 1½ år.

Brandvæsen

Kommuner kan nu indgå kontrakter med Falck uden udbud

Hvis en kommune ønsker at indgå kontrakt med f.eks. Falck om brandslukning, så kan kommunen nu gøre det uden at gennemføre et udbud eller annoncering af kontrakten. Det er konsekvensen af en ændring af den såkaldte tilbudslov, så loven nu friholder kommunerne for de store udgifter, som er forbundet med et udbud af brandslukningen. Baggrunden er, at udbuddene i mange kommuner blevet opfattet som spildt ulejlighed, fordi der f.eks. på brandslukningsområdet reelt ikke er mere end én leverandør at vælge imellem.

Google Maps
Brandvæsen

Ny dimensioneringsplan i Haderslev omplacerer 22 mio. kr.

Haderslev Kommunes nye dimensioneringsplan har de seneste måneder været i høring, og efter at kommunens beredskabskommission har behandlet de modtagne høringssvar, er dimensioneringsplanen nu klar til behandling af byrådet om et par måneder. Den nye plan medfører ikke besparelser, men omplacerer i den kommende 10-årsperiode knap 22 mio. kr., så den nuværende overkapacitet reduceres til fordel for en generel styrkelse af beredskabet. Samtlige otte brandstationer i kommunen bevares.

Brandvæsen

Ny redningsstige skal forebygge drukneulykker

TrygFonden og Arkitektforeningen har nu offentliggjort den redningsstige, som skal være med til at forebygge de mange drukneulykker, der hvert år finder sted i de danske havne. Efter en testperiode er målet at få redningsstigen produceret, så den kan rekvireres gratis gennem TrygFondens fadderordning.

Præhospital

Pulje på 50 mio. kr. til akutberedskabet er klar

Der er nu åbnet for ansøgninger til den pulje på 50 mio. kr., som regeringen og Enhedslisten i efteråret afsatte til yderligere styrkelse af regionernes akutberedskab. Da regeringen og Enhedslisten i november 2012 indgik en aftale, der skal styrke akutberedskabet i hele landet, blev der nemlig ikke blot etableret en national lægehelikopterordning med tre døgndækkede helikoptere – der blev samtidig afsat en ansøgningspulje på 50 mio. kr., som regionerne nu kan søge om midler fra.

Præhospital

Region Sjælland hjemtager to beredskaber

Region Sjællands præhospitale center vil ikke længere samarbejde med Falck og Roskilde Brandvæsen om paramedicinerbemanding af akutbilen i Tappernøje og akutlægebilen i Slagelse samt paramedicinerbemanding på AMK-vagtcentralen. Fra september 2013 vil regionen i stedet selv varetage opgaven, som de to ambulanceoperatører har varetaget siden 2011.