Minister: Medicinske eksperter på banen i sager om brandfolk og kræft

En række brandfolk, som lider af kræft, har fået afslag på erstatning, fordi deres sygdom ikke er blevet anerkendt som en erhvervssygdom. Årsagen er, at det ikke har været muligt at fastslå en årsagssammenhæng mellem deres kræftsygdom og deres arbejde som brandfolk. Men fremover vil Arbejdsskadestyrelsen indhente udtalelser fra medicinske eksperter, herunder forskningschefen i Kræftens Bekæmpelse, når der behandles sager om sager om brandfolk og kræft. Det sker for konkret at få af- eller bekræftet mulige årsagssammenhænge, fortæller beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Det har vakt opsigt, at en række kræftramte brandfolk har fået afslag på erstatning. Senest er det kommet frem, at to brandfolk med kræft i henholdsvis tyktarmen og i hjernen har fået afslag.

”Det er klart, at man ikke skal blive syg af at passe sit arbejde. Det gælder uanset, hvilket arbejde, man har. Hvis man alligevel skulle blive syg, og det skyldes forhold på arbejdet, skal man selvfølgelig have den hjælp og erstatning, man er berettiget til”, siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

”Når sagerne er anmeldt, kan Arbejdsskadestyrelsen undersøge sammenhængen mellem de arbejdsmiljømæssige påvirkninger og kræftsygdommen helt konkret. I forbindelse med sagsbehandlingen af sager om brandmænd og kræft vil Arbejdsskadestyrelsen blandt andet indhente udtalelser fra medicinske eksperter, herunder forskningschefen i Kræftens Bekæmpelse, for konkret at få af- eller bekræftet mulige årsagssammenhænge. Hvis der er medicinsk dokumentation for en sådan sammenhæng, kan man være berettiget til erstatning”, oplyser ministeren.

Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling på kræftområdet baserer sig på de seneste rapporter fra IARC, som er det internationale agentur for kræftforskning. På erhvervssygdomsfortegnelsen er optaget en række kræftsygdomme efter udsættelse for sod, asbest, arsen, formaldehyd, dioxin, butadien eller benzen, som er blandt de mulige kendte arbejdsmiljømæssige påvirkninger for brandfolk. For eksempel er lungekræft optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen efter udsættelse for blandt andet asbest og sod. Anmeldelser vedrørende kræftsygdomme, der ikke er optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen, kan anerkendes efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.

”Hvis der ikke er medicinsk dokumentation for en sammenhæng mellem de påvirkninger, man har været udsat for på arbejdet og kræftsygdommen, kan sygdommen ikke anerkendes som en erhvervssygdom”, oplyser beskæftigelsesministeren. 

Annonce